Felieton

Misja wybitnej Heleny Kmieć

icon
icon
3 minut
Udostępnij

“Podróż po miłość, czyli niezwykłe życie Helenki Kmieć”- to nowa książka a w niej informacje o tym jak pomagać i kultywować tradycje czytania dobra- dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz

Na polskim rynku literackim pojawiła się książka, której główną bohaterką jest śp. Helena Kmieć. Warto wspomnieć w kilku słowach o wydawcy tej publikacji, czyli Fundacji im. Heleny Kmieć, ponieważ w swoich działaniach wzoruje się ona na tytułowej wolontariuszce. Nie bezpodstawna jest tutaj data publikacji wcześniej wspomnianego dzieła – jest to bowiem czwarta rocznica śmierci Helenki. Chcąc upamiętnić jej oddanie ludziom i ich potrzebom Fundacja wydała książkę przeznaczoną dla najmłodszych.

W tym miejscu należy wspomnieć o misji Fundacji, którą jest wszechstronne wsparcie placówek w krajach misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą, zmagającymi się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji. Jednak, co jest najbardziej zauważalne cierpią oni ze względu na brak miłości i pięknych relacji z drugim człowiekiem. Fundacja została powołana w celu jednoczenia wszystkich ludzi, którzy chcą pomagać innym na każdy możliwy sposób i iść śladami śp. Heleny Kmieć, dając im nadzieję na lepsze jutro.

Do głównych celów fundacji należy:

1. Wsparcie materialne szkół, ośrodków wychowawczych i opiekuńczych oraz grup młodzieżowych w krajach misyjnych.

2. Wsparcie kadrowe placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą poprzez pomoc w organizacji wyjazdów wyszkolonych i kompetentnych wolontariuszy.

3. Pozyskiwanie i rozdysponowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek misyjnych zajmujących się dziećmi i młodzieżą.

4. Promocja osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć.

5. Krzewienie idei misji pośród osób świeckich ze szczególnym nastawieniem na ludzi młodych.

Natomiast duży wkład na samą książkę dla dzieci “Podróż po miłość, czyli niezwykłe życie Helenki Kmieć” miały w szczególności dwie postacie Alicja Majewska, która z pewnością miała największy wkład w warstwę tekstową. Zaś na warstwę wizualną, która jest uciechą dla oka czytelnika zajęła się Natalia Krawiec. Każdy z czternastu rozdziałów poza osobliwą historią życia tytułowej bohaterki jest opatrzony przepięknymi ilustracjami, a całość zamyka się w 96 stronach, które są przeznaczone dla naszych milusińskich.

Zakup książki „Podróż po miłość, czyli niezwykłe życie Helenki Kmieć” stanowi cegiełkę, która wspiera program stypendialny zapewniający edukację dzieci i młodzieży z Meksyku, Boliwii i Zambii. Do nabycia na stronie fundacji poprzez zapłatę dobrowolnej opłaty zatytułowanej ,,Podróż po miłość’’, która zasili konto fundacji.

Warto wiedzieć, iż kupując książkę przyczyniasz się do czynienia dobra, a dochód z jej sprzedaży będzie przeznaczony na rozwój i pomoc bliźniemu. Pamiętaj – …Nie znam katechizmowej definicji misji, ale mogę mieć swoja własną to powiedziałabym, że jest to “niesienie Boga innym ludziom” a Bóg jest miłością…! Tym oto cytatem patronki Fundacji zachęcam do zapoznania się z ich działalnością oraz zakupienia omówionego utworu i pamiętaj – dobro czynione wraca.

Łukasz Musiatowicz

fot.pixabay

Źródło:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także