Komunikaty

Konkurs MON: „Niepodległość to Nasza Sprawa”

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Niepodległość to Nasza Sprawa.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

1) prezentację ważnych wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;

2) kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie idei suwerenności narodu;

3) pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na temat walki Polaków o Niepodległość w okresie zaborów.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) realizację programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących upamiętnienia dokonań ludności cywilnej i żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Polski, w tym m.in. organizację „żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z kombatantami, wybitnymi historykami, w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z walkami o niepodległość Polski;

2) realizację programów o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.;

3) działania promujące pamięć o wydarzeniu historycznym;

4) opiekę nad grobami poległych powstańców, w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów;

5) składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci;

6) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat odzyskania niepodległości.

Termin realizacji zadań od dnia 29 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy przesyłać na adres:

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2021/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 17 września 2021 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Więcej informacji pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122021wddekid

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

W Małopolsce powstanie las

Aktualności

Młodzież też potrafi się organizować cz. I #poznajNGO

Aktualności

Zmieniaj państwo z NGO | Szkolenia