Wydarzenia

Konferencja NIW-CRSO na temat 15-lecia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Początek kolejnej perspektywy, a także 15 rocznica Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to okazja do spotkania i dyskusji nad rządową propozycją grantową. Wydarzenie, na które zaprasza NIW-CRSO będzie się składać z dwóch części. Pierwsza z nich to konferencja poświęcona Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, druga – to z kolei seminarium mające na celu spotkanie organizacji zainteresowanych rozwojem kapitałów żelaznych.

Zarejestruj się i weź udział w wydarzeniu: www.konferencja.niw.gov.pl

Ponad 15 lat temu powstał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program, który miał za zadanie wspierać zaangażowanie obywateli i organizacji III sektora w życie publiczne. Przez szereg lat na społeczne inicjatywy dofinansowane w ramach Programu przeznaczono setki milionów złotych, co pozwoliło na realizację tysięcy zadań publicznych.

Konferencja będzie okazją do przypomnienia i podsumowania Programu w jego dotychczasowej formule. Uczestnicy przedstawią najważniejsze założenia Programu, a także w jaki sposób były one realizowane. FIO to również zmiana społeczna w całej Polsce oraz kolejne wyzwania. Dlatego też na początku kolejnej perspektywy Programu (2021-2030), który kontynuowany jest jako NOWEFIO, duża część rozważań będzie poświęcona przyszłości rozwojowych inicjatyw pozarządowych, a także zadaniom oraz odpowiedzialności jaką podejmują organizacje obywatelskie w Polsce.

Drugi dzień wydarzenia to seminarium poświęcone rozwojowi kapitałów żelaznych w organizacjach obywatelskich. Brak stabilności finansowej polskich NGO’sów to wciąż duży problem i wyzwanie stojące przed III sektorem oraz strukturami Państwa. Z pomocą przychodzi tu zarządzany przez NIW-CRSO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który poprzez swój Priorytet 2 stara się wzmacniać potencjał budowania i zagospodarowywania kapitałów żelaznych przez organizacje pozarządowe. Wydarzenie będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać, a instytucjami pragnącymi doskonalić swoje kompetencje w tym względzie.

Powyższa informacja prasowa została udostępniona do publikacji dla Redakcji Portalu Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Psycholodzy do szkół! Petycja Fundacji na rzecz Praw Ucznia

Aktualności

Jaka jest forma wyroku sądu polubownego?