Grant

Ministerialny program dofinansowania klubów sportowych

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że jedynie 17,2% młodzieży spełnia wytyczne co do zalecanej aktywności fizycznej – jest to mniej niż 1/5 badanej populacji. Ministerstwo Sportu wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzegają w powyższych wynikach poważne zagrożenie. Aktywność fizyczna czy uprawianie sportu stanowi bowiem podstawową profilaktykę przed chorobami cywilizacyjnymi. Aby lepiej aktywizować młodzież w aktywnościach fizycznych i by zwiększać ich zdolności, powstał Program „Klub” mający dofinansować lokalne ośrodki sportowe. Całkowita kwota Programu wynosi aż 40 mln zł.

Alarmujące wyniki

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom dorosłym praktykowanie przynajmniej 30 minut aktywności fizycznej dziennie. W sytuacji pandemicznej jest to zdecydowanie utrudnione – zamknięte są siłownie, baseny i wszelkie ośrodki sportowe. Dzieci pozostające na nauczaniu zdalnym pozbawione są możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, a po lekcjach nie mają możliwość ćwiczeń ze względu na obostrzenia. Wciąż zmniejsza się poziom sprawności fizycznej społeczeństwa. Badania przeprowadzane cykliczne przez Akademię Wychowania Fizycznego wskazują na obniżenie się zdolności motorycznej w każdej grupie wiekowej, nie tylko w zakresie wytrzymałości, ale również gibkości i siły.

Ministerstwo Sportu dostrzega zachodzące w społeczeństwie problemy, związane z dostępnością lokalnych sportowych. Najistotniejszym problemem takich podmiotów są problemy finansowe. W ten sposób zrodził się Program „Klub”, mający stanowić źródło finansowania codziennych kosztów utrzymania – jak wypłata wynagrodzeń dla trenerów, organizacja obozów sportowych czy zakup sprzętu sportowego.

Celem Programu „Klub” jest budowanie zaplecza społecznego w miejscowościach, a w wyniku tego dążenie do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Kluby sportowe bowiem skupiają lokalną ludność i z odpowiednim wsparciem mogą stanowić powód do dumy jego miejscowych użytkowników. W ramach programu, środki będą wykorzystywane jako inwestycja w kapitał ludzki. W ramach klubów sportowych, dzieci i młodzież mogą rozwijać nie tylko ogólną sprawność fizyczną, ale również umiejętności społeczne, uczyć się pracy zespołowej oraz odpowiedzialności. 

Założenia programu i wykorzystanie środków

Program skierowany jest do klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, mające statutowy zapis o upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Do programu kwalifikują się również uczniowskie kluby sportowe.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu o uczniowskich klubach sportowych.

Fundusze uzyskane z programu musza być wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia trenerów oraz kadry. Organizacja wydarzeń sportowych, w tym obozów jest drugorzędna, jednak organizatorzy zachęcają również do tego. W zajęciach i obozach sportowych mogą brać udział jedynie dzieci i młodzież d o18 roku życia. Kluby jednosekcyjne mogą ubiegać się o kwotę 10 tys. zł, W tym 6 tys. ma zostać przeznaczone na wynagrodzenie jednego szkoleniowca. Natomiast kluby wielosekcyjne mogą starać się o 15 tys. zł, z czego 9 tys. ma być przeznaczone na wynagrodzenie minimum 2 szkoleniowców. Zadania finansowane z programu muszą zostać wykonane między 1 stycznia a 15 listopada 2021 roku. Organizator wymaga, aby klub starający się o dofinansowanie udowodnił prowadzenie zarejestrowanej działalności sportowej przez co najmniej 3 lata przed składaniem wniosku. Uczestnicy zajęć sportowych finansowanych z środków Programu muszą przejść testy sprawnościowe (minimalna liczba wynosi 3 testy), których wyniki zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych

źródła:

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

http://imid.med.pl/files/imid/Aktualnosci/Aktualnosci/raport%20HBSC%202018.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Apel o objęcie NGO tarczą antyinflacyjną

Aktualności

Miliony dla organizacji obywatelskich