Komunikaty

Nabór do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Obszar wsparcia programu w Polsce obejmuje: województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  działających w obszarach, tj.: 

  1. internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  2. potencjał innowacyjny MŚP,
  3. zrównoważona turystyka,
  4. zielone technologie,
  5. zrównoważony transport,
  6. rozwój umiejętności pracowników,
  7. współpraca instytucji,

– zgodnych z celami tematycznymi programu.

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także