Komunikaty

Nabór do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Obszar wsparcia programu w Polsce obejmuje: województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  działających w obszarach, tj.: 

  1. internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  2. potencjał innowacyjny MŚP,
  3. zrównoważona turystyka,
  4. zielone technologie,
  5. zrównoważony transport,
  6. rozwój umiejętności pracowników,
  7. współpraca instytucji,

– zgodnych z celami tematycznymi programu.

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czym zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego na Collegium Intermarium

Subscribe to our newsletter