Felieton

Jakie kierunki rozwoju dominują w organizacjach wiejskich?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to podmiot jednoczący organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich oraz na rzecz polskich wsi. FAOW wspiera stowarzyszone organizacje dając możliwość korzystania z zasobów wiedzy eksperckiej oraz do korzystania z bogatych doświadczeń założycieli Forum. Najważniejszym celem podmiotu jest podejmowanie działań mających zaktywizować ludność obszarów wiejskich oraz wspomóc w zrównoważonym rozwoju wsi.

FAOW skoncentrowany jest na aktywizacji obszarów wiejskich, które w wyniku gorszej struktury komunikacyjnej i mniejszych możliwości rozwoju, znajdują się na gorszej pozycji w porównaniu do terenów miejskich. Aby wspomóc lokalny rozwój w małych miastach i wsiach, ważne jest zwiększanie zaangażowania i nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi dla rozwoju powyższych. W wyniku rozwoju organizacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich oraz w ich imieniu, zauważalny będzie wzrost chęci współpracy społeczności danego obszaru, co samo w sobie będzie kluczem do dalszej poprawy.

Aby proces jakim jest aktywizacja lokalna miał szansę być skuteczny, istotne jest wytyczenie celów oraz kierunków rozwoju, a także sposobów realizacji powziętych założeń. Tu ważnym elementem okaże się FAOW wraz ze swoim zapleczem eksperckim. Obecnie FAOW, pod kierownictwem Hanny Szubert-Bień prowadzi projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” będący jednocześnie badaniem form zaangażowania społecznego polskich wsi. Pierwsze takie badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku, lecz władze FAOW uznały, iż potrzebne jest jego uaktualnienie, aby móc lepiej dopasować się do obecnych potrzeb organizacji wiejskich. Obecnie przeprowadzany jest pierwszy etap badania, tj. zbieranie informacji od organizacji pozarządowych, a jednocześnie tworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich. Na podstawie Bazy, eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentują wyniki i wnioski w zbiorczej publikacji, która ma ukazać się w grudniu 2021 roku.

Poza działalnością badawczą FAOW prowadził wiele ciekawych projektów jak „Akademia Umiejętności Animatora LGD”, projekt „Dobry Start” czy projekt „Przedsiębiorcze i Niezależne NGO”. W ramach akademii przeprowadzony był cykl 3 warsztatów, w ramach których uczestnicy poznawali metody oddziaływania na uczestników życia społecznego, metody pracy z ludźmi oraz sposobach w jakich funkcjonują. Ważnym aspektem projektu było zachęcenie do aktywnego udziału członków Lokalnych Grup Działania, innych niż osoby pracujących w zarządzie, na których barkach zazwyczaj spoczywa ciężar roli animatora. Projekt „Dobry Start – centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” miał na celu opracowanie zbioru dobrych praktyk i zwiększenie współpracy na poziomie administracja publiczna – organizacje pozarządowe. Natomiast owocem projektu „Przedsiębiorcze i Niezależne NGO” był Dziennik Dobrych Praktyk zawierający pomysły zmian w działalności 20 organizacji, a także zorganizowana była konferencja poświęcona głównie rozpoczynania działalności odpłatnej i gospodarczej.

Źródło: strona Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Podsumowanie działalności RDPP i RDzMP za rok 2022

Aktualności

Identyfikacja wizualna organizacji – z czym to się je?