Felieton

Dodaj filantropię na listę postanowień noworocznych cz. II

icon
icon
5 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Co roku bardzo wielu z nas tworzy kolejne listy postanowień noworocznych twierdząc, że przecież na pewno uda się wszystkie z nich utrzymać. Niestety często bywa tak, że z końcem stycznia, a może lutego jakoś tak zapominamy, jak silnie zależało nam na wprowadzeniu zmian w nasze życie. Co zatem zrobić, aby te postanowienia dotrzymać nieco dłużej? Niektórzy radzą, aby nie czekać do początku nowego roku, w końcu nowe nawyki można wprowadzić równie dobrze 15 maja czy 27 września. Warto jednak wykorzystać falę noworocznej energii i pasji, i dać się unieść. 

Postanowienia noworoczne nie są z góry skazane na porażkę. Wymyślając kolejne punkty listy jesteśmy zazwyczaj przepełnieni nadzieją i motywacją, a potem okazuje się, że rzeczywistość jest dużo trudniejsza niż by się mogło wydawać. Kluczem, aby podtrzymać żywotność postanowień jest nic innego jak refleksja; trzeba się zastanowić, czy na pewno możliwe będzie chodzenie na siłownię 4 razy w tygodniu, czy może jednak po powrocie do pracy po świętach może nam braknąć dnia, aby jeszcze poćwiczyć. Postanowienia powinny być zatem przede wszystkim możliwe do realizacji.

Utrzymanie równie wysokiego poziomu motywacji przez długi okres czasu jest niemalże niemożliwe. Tak działają nasze organizmy. Aby jednak jej poziom drastycznie nie opadał, warto wybrać sobie cel, który jest naprawdę wartościowy i wychodzi nieco poza naszą strefę osobistą. Czymś takim może być zaangażowanie się w działanie jakiejś fundacji. W końcu pomoc bliźnim nigdy nie wyjdzie z mody i zawsze będzie czymś niezbędnym do funkcjonowania każdej społeczności. Na początek warto zastanowić się, jaka dziedzina wzbudza w nas najsilniejsze emocje i pójść w tym kierunku. 

We wcześniejszym wpisie ukazaliśmy przekrój fundacji, zajmujących się pomocą dzieciom. We wpisie dzisiejszym zaproponujemy organizacje, których celem jest wspieranie instytucji rodziny i rodzicielstwa. 

Fundacja Makatka prowadzona jest przez dwie kobiety, które podjęły się misji wsparcia kobiet w okresie ciąży i okołoporodowym, rodzin w których pojawiają się nowi ich członkowie oraz promocji wartości chrześcijańskich w życiu rodzinnym. Obie kobiety zawodową są doulami, czyli osobami, które zapewniają niemedyczne, psychologiczne i emocjonalne wsparcie kobietom podczas porodów. Ze względu na ich ogromne zaplecze wiedzy i umiejętności z zakresu położnictwa i wychowywania dzieci, działania fundacji są bardzo profesjonalne i pasują do realiów położniczych panujących w Polsce. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez stwarzanie miejsc przyjaznym matkom i ich nowonarodzonym dzieciom, wspieranie rozwoju przedsiębiorczego matek, pomoc w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Ponadto prowadzą działalność edukacyjną i informacyjną, prowadząc kobiety przez ten piękny proces jakim jest ciąża i macierzyństwo.

Fundacja Rodzić po ludzku jest organizacją pozarządową o charakterze podmiotu pożytku publicznego, działającą na rzecz kobiet w ciąży oraz matek wychowujących małe dzieci. Celem fundacji jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troską. W tym celu fundacja chcę wzmocnić system wspierania kobiet w tym okresie. W związku z tym organizacja posiada szereg projektów, są to np.: „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” finansowany ze środków grantów norweskich dysponowanych przez Fundację im. Stefana Batorego, „Fundacja Silna Dla Kobiet w Ciąży”, „Głos Matek 2020”, czy „Na straży rodzić po ludzku”.

Misją Fundacji Matecznik jest udzielenie wsparcia rodzinom i kobietom w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu i rodzicielstwa. Najważniejszymi celami fundacji są: Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci, a w szczególności kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami, Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie okołoporodowym, Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi, upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza promocja karmienia piersią. Fundacja realizuje swoje cele za sprawą organizacji Akademii Liderów, serii webinariów poświęconych tematom okołoporodowym, a także projektowi „Mamy prawa” poświęconemu prawom i obowiązkom kobietom w okresie okołoporodowym. Prezesem zarządu jest Alicja Nowaczyk, natomiast wiceprezesem Anna Furmaniuk.

Fundacja Mamy i Taty jest organizacją, której celem jest promocja małżeństwa oraz rodziny w debacie publicznej, prowadzenie badań i analiz problemów oraz zjawisk dotyczących społeczeństwa i rodziny, prowadzenie kampanii społecznych promujących trwałe małżeństwa i rodzinę jako podstawę społeczeństwa, współpraca z administracją centralną i samorządową w obszarze wspierania rodziny, działania na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmy oraz solidarności międzyludzkiej, przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym moralności publicznej, a także inspirowanie do inicjatyw wspierających i wzmacniających rodzinę oraz małżeństwo. W tym celu fundacja prowadzi bieżącą pracę badawczą oraz analityczną, której owoce można przeczytać w raportach oraz analizach. Ponadto organizacja prowadzi dwa projekty: „Rodzina na Antenie” oraz „Projekt badawczo-rozwojowy z obszaru kompleksowej profilaktyki rodzinnej”.


Pierwszy wpis z serii: Dodaj filantropię na listę postanowień noworocznych cz. I


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także