Komunikaty

Nabór do Komitetu Monitorującego Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych o członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 (zwanym dalej „KM Brandenburgia-Polska”).

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych działających w dwóch obszarach tematycznych, tj.: turystyka/ ochrona dziedzictwa,edukacja/ badania i rozwój.

Instytucje kandydujące powinny spełniać następujące warunki: 

  1. wpisane do KRS lub Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 
  2. posiadać siedzibę lub prowadzić udokumentowaną działalność na obszarze interwencji programu;
  3. działające w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat;
  4. posiadające doświadczenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi. 

Obszar wsparcia programu w Polsce obejmuje całe województwo lubuskie.

Terminy

Kwestionariusz będacy załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kolędowanie w Dąbrowie Górniczej

Aktualności

Nowa edycja programu Lato w teatrze