Vademecum

Jak założyć młodzieżową radę? Poradnik pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej przygotował poradnik: „Jak założyć młodzieżową radę?”. Broszura jest kierowana do młodzieży zainteresowanej działalnością w radzie, jak i do samorządowców, którzy chcą ułatwić młodym ludziom funkcjonowanie w tego typu organach. Rada młodzieżowa to swoista reprezentacja młodych ludzi na danym terenie, która pomaga dbać o interes młodzieży i stwarza im przestrzeń do wyrażenia własnych poglądów, refleksji i pomysłów.

Czym jest młodzieżowa rada?

Działa przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego i jest organem fakultatywnym. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Reprezentują młodych ludzi przez których są wybierani. Wyrażają opinie na tematy związane ze społecznością lokalną i wpływają na kształtowanie rzeczywistości.

1. Zbierz grupę i złóż wniosek

Taki wniosek może złożyć każdy podmiot, który reprezentuje zainteresowane środowiska. Szczególnie warto podkreślić fakt, że uprawnione są do tego organizacje pozarządowe działające na terenie danej jednostki samorządu oraz samorządy uczniowskie i studenckie.

2. Przygotuj projekt statutu

Fakultatywnie do wniosku można dołączyć projekt statutu. Nie jest to wprawdzie obowiązkowe, choć z pewnością warto wcześniej przygotować zasady na jakich będziecie funkcjonować, aby mieć większy wpływ na własne położenie.

3. JST podejmuje uchwałę o utworzeniu

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje wnioski w terminie do 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Utworzenie rady młodzieżowej dokonuje się w formie uchwały. Załączany jest do niej statut.

4. Przeprowadź wybory do rady

W następnym kroku należy wyłonić członków młodzieżowej rady na jej I kadencję. Wybór członków powinien nastąpić na zasadach ustalonych w statucie rady. Warto zadbać o to, aby informacja o wyborach dotarła do jak największego grona odbiorców, by mogła się zgłosić odpowiednia liczba chętnych.

5. Rozpocznij działalność!

W ostatnim kroku, rada może już rozpocząć swoją działalność. Można już zatem wybrać przewodniczącego, określić szczegółowe zasady funkcjonowania (na podstawie statutu) i podejmować pierwsze rozmowy i inicjatywy.

fot. pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także