Luźne tematy

Jak założyć gospodarstwo opiekuńcze?

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Gospodarstwa opiekuńcze to podmioty zapełniające uciążliwą lukę w strukturze wiejskich ośrodków pomocowych. Ich rolą jest zapewnienie osobom potrzebującym wsparcia społecznego poprzez umożliwienie zamieszkania oraz czynnego udziału w drobnych pracach w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze będą mogły zaspokoić swoje potrzeby obywatelsko-społeczne, mianowicie: poczuć odrobinę sprawstwa, zaangażować się w działanie społeczności, poznać nowe osoby. Zalet tego typu podmiotów jest wiele. Warto zatem wiedzieć, co należy zrobić, aby taki podmiot otworzyć.

Pierwszym i najważniejszych warunkiem, jeszcze spoza regulacji prawnych jest bycie mieszkańcem czynnego gospodarstwa rolnego. Mogą to być rolnicy bądź tylko mieszkańcy. wywodzący się z rolniczej rodziny. 

Jak podaje Ewelina Czarnik w swojej publikacji, gospodarstwa opiekuńcze mogą być rejestrowane jako stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne bądź spółki non-profit lub też jako osobne podmioty, które czynnie współpracują w trzecim sektorze. Jak podaje autorka, forma prawna gospodarstw opiekuńczych nie została jeszcze opracowana, dlatego też proponuje garść innych rozwiązań, które zminimalizują potencjalne problemy z poprawnością podejmowanych działań. 

Dla przykładu gospodarstwo opiekuńcze może być traktowane jak: Dzienne Domy Pomocy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rodzinne Domy Pomocy bądź placówka opieki całodobowej. W zależności na jaką formę prawną zdecyduje się przyszły właściciel gospodarstwa opiekuńczego, podlegał będzie Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz wymagać będzie wypełnienia i podpisania odrębnych dokumentów. 

https://modr.pl/sites/default/files/brochures/jak_zalozyc_gospodarstwo_opiekuncze.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

116. rocznica urodzin Mariana Rejewskiego