Luźne tematy

Jak założyć gospodarstwo opiekuńcze?

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Gospodarstwa opiekuńcze to podmioty zapełniające uciążliwą lukę w strukturze wiejskich ośrodków pomocowych. Ich rolą jest zapewnienie osobom potrzebującym wsparcia społecznego poprzez umożliwienie zamieszkania oraz czynnego udziału w drobnych pracach w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze będą mogły zaspokoić swoje potrzeby obywatelsko-społeczne, mianowicie: poczuć odrobinę sprawstwa, zaangażować się w działanie społeczności, poznać nowe osoby. Zalet tego typu podmiotów jest wiele. Warto zatem wiedzieć, co należy zrobić, aby taki podmiot otworzyć.

Pierwszym i najważniejszych warunkiem, jeszcze spoza regulacji prawnych jest bycie mieszkańcem czynnego gospodarstwa rolnego. Mogą to być rolnicy bądź tylko mieszkańcy. wywodzący się z rolniczej rodziny. 

Jak podaje Ewelina Czarnik w swojej publikacji, gospodarstwa opiekuńcze mogą być rejestrowane jako stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne bądź spółki non-profit lub też jako osobne podmioty, które czynnie współpracują w trzecim sektorze. Jak podaje autorka, forma prawna gospodarstw opiekuńczych nie została jeszcze opracowana, dlatego też proponuje garść innych rozwiązań, które zminimalizują potencjalne problemy z poprawnością podejmowanych działań. 

Dla przykładu gospodarstwo opiekuńcze może być traktowane jak: Dzienne Domy Pomocy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rodzinne Domy Pomocy bądź placówka opieki całodobowej. W zależności na jaką formę prawną zdecyduje się przyszły właściciel gospodarstwa opiekuńczego, podlegał będzie Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz wymagać będzie wypełnienia i podpisania odrębnych dokumentów. 

https://modr.pl/sites/default/files/brochures/jak_zalozyc_gospodarstwo_opiekuncze.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Dla NGO Narodowy Dzień Życia trwa cały rok

Aktualności

III Forum Wolontariatu już wkrótce