Komunikaty

Oświadczenie NIW-CRSO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W ubiegłym miesiącu przedstawiciele Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl udostępnili informację, według której „40 proc. szans na przyznanie dotacji w konkursach NIW ma organizacja, która jest związana z PiS. Reszta – zaledwie 11 proc.” Narodowy Instytut Wolności wystosował w tej sprawie oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej.

Oświadczenie NIW-CRSO w związku z informacjami rozpowszechnianymi przez Panią Różę Rzeplińską i Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedzieć.pl

Odnosząc się do niepotwierdzonych informacji rozpowszechnianych przez przedstawicieli Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl, którzy twierdzą, że „40 proc. szans na przyznanie dotacji w konkursach NIW ma organizacja, która jest związana z PiS. Reszta – zaledwie 11 proc.” oświadczamy, że powyższa teza nie została poparta dowodami i stanowi manipulację wielokrotnie powtarzaną w wypowiedziach medialnych, które godzą w dobre imię Narodowego Instytutu Wolności.

Pod koniec lutego 2023 roku poprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl o udostępnienie analizy, na podstawie której stwierdzono, że „40 proc. szans na przyznanie dotacji w konkursach NIW ma organizacja, która jest związana z PiS. Reszta – zaledwie 11 proc.”. W związku z tym, że Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedzieć.pl zwlekało z przesłaniem odpowiedzi, ponowiliśmy naszą prośbę.

27 marca 2023 roku otrzymaliśmy wiadomość mailową od Prezeski Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl, Pani Róży Rzeplińskiej, w której poinformowała nas, że powyższy wniosek został wysnuty na podstawie danych zawartych na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Analiza, o którą wnioskowaliśmy, do tej pory nie została nam udostępniona!

W dniu 30 marca 2023 roku po raz kolejny poprosiliśmy o niezwłoczne przesłanie analizy, na którą powołuje się Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedzieć.pl. O ile  do 3 kwietnia 2023 r. Stowarzyszenie nie przedstawi nam ww. analizy, opartej o rzetelne dane, podejmiemy kroki prawne, mające na celu ochronę dobrego imienia Narodowego Instytutu Wolności. Działania Pani Rzeplińskiej nie służą budowaniu kultury jawności i nakierowane są na szerzenie dezinformacji według z góry przyjętych założeń. Nie godzimy się na taki sposób działania w mediach.

Apelujemy do mediów o nierozpowszechnianie informacji na temat Narodowego Instytutu Wolności, które oparte są na rzekomych analizach Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl, reprezentowanego przez Panią Różę Rzeplińską.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także