Felieton

Projekt ustawy „stop aborcji 2021” już w Sejmie.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Fundacja pro-prawo do życia złożyła w tym tygodniu do Sejmu obywatelski projekt ustawy „stop aborcji 2021”. Inicjatywa jest motywowana faktem, że życie ludzkie zaczyna się od samego poczęcia – a zatem prawa przysługują nawet małym ludziom, którzy są jeszcze niezdolni do samodzielnego życia, ale jednak posiadają już godność osoby ludzkiej. Chęć ochrony tych, którzy sami się bronić jeszcze nie mogą, zaowocowała powstaniem projektu ustawy „stop aborcji 2021”. Przewiduje on między innymi wprowadzenie do kodeksu karnego definicji dziecka poczętego i traktowanie aborcji, jako zabójstwa.

źródło: stronazycia.pl

Aborcja to zbrodnia

Do rzeczy podaje: „Niestety ludzie odpowiedzialni za stanowienie i przestrzeganie prawa w Polsce, tolerują to, że dziesiątki tysięcy dzieci giną, matki i ojcowie stają się współuczestnikami zbrodni, a ład moralny w Polsce jest niszczony. Wobec bezczynności władz podjęliśmy społeczną inicjatywę ustawodawczą Stop aborcji. Mimo trudnych warunków nasi wolontariusze zebrali około 130 000 podpisów obywateli popierających projekt – mówił podczas konferencji prasowej przed Sejmem Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej”.

Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?

  • Wprowadzenie do kodeksu karnego definicji dziecka poczętego – „Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149”,
  • Uchylenie przepisów dotyczących aborcji, które ma zostać traktowana jako zabójstwo,
  • Matka jest zwolniona z odpowiedzialności karnej w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka lub spowodowania uszczerbku na jego zdrowiu, np. w sytuacji, gdy ich działanie jest wynikiem presji środowiska zewnętrznego.

Najważniejsze informacje:

  • Celem ustawy jest wypełnienie luki prawnej w zakresie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do porodu,
  • Projekt ustawy nie piętnuje kobiet, które poroniły. Poronienie jest zjawiskiem naturalnym i nikt nie ponosi za nie winy (jeśli nie jest celowo wywoływane),
  • Za popełnienie aborcji ustawa przewiduje kary analogiczne do innych sytuacji pozbawienia życia osoby ludzkiej,
  • Projekt ustawy chroni lekarzy, którzy podejmują działania mające na celu ratowanie życia matki, które jednocześnie powodują śmierć dziecka,
  • Projekt ustawy nie ingeruje w przepisy dotyczące badań prenatalnych.

Komentarz do inicjatywy znajduje się na kanale yt fundacji:

Źródła:

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/203179/stop-aborcji-2021-do-sejmu-trafil-projekt.html

fot.: pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pomoc od początku do końca, słów kilka o hospicjach #poznajNGO

Aktualności

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących

Aktualności

Kancelaria Prezydenta na rzecz młodych!