Komunikaty

I Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem III kadencji

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W piątek 27 października 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się I Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem III kadencji. Na początku członkom Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, wręczono akty powołania podpisane przez Profesora Piotra Glińskiego – Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

W obradach, wzięli udział nowo wybrani przedstawiciele strony pozarządowej – NGO, młodzieżowych rad i Parlamentu Studentów RP – a także przedstawiciele strony rządowo-samorządowej, reprezentujący instytucje wymienione w art. 412 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057).

W agendzie posiedzenia znalazły się następujące punkty:

1. Wybór nowych współprzewodniczących Rady, którymi zostali:

Piotr Mazurek –  ze strony rządowo-samorządowej,

Jarosław Olszewski – ze strony pozarządowej,

2. Dyskusja nad regulaminem RDzMP, przyjętego przez Radę z propozycją zmian, które będą procedowane w formie poprawek zgłaszanych przez członków Rady. 

3. Powołanie zespołów problemowych, działających w ramach Rady, które realizują zadania związane z działalnością i misją Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

4. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem do Komisji Konkursowej w ramach programu Fundusz Młodzieżowy, 

Posiedzenie zamknęła dyskusja na temat oczekiwań wobec III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i jej celów. Omówione zostały aspekty techniczne oraz formy procedowania zadań realizowanych przez zespoły problemowe i współprzewodniczących Rady.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powstała z inicjatywy Wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzieżowych. Jest to pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Źródło: KPRM

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wyniki oceny formalnej do składów KM FENG i KM FERS 2021-2027

Aktualności

Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla polskiej wsi?