Felieton

Zgłoś swojego kandydata do nagrody „Świadek Historii”!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił siódmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Więcej na ten temat w nowym artykule dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Jak czytamy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, Nagroda „Świadek Historii” jest honorowym wyróżnieniem, ustanowionym w 2009 roku, zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują ją osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Jak czytamy z komunikatu IPN-u wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Zgłaszając osobę bądź instytucje do nagrody należy wiedzieć iż opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać przede wszystkim dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 maja 2021 r. na adres Instytutu, więcej informacji na temat zasad rekrutacji zainteresowane podmioty znajdą na stronie IPN-u w zakładce aktualności. Natomiast lista laureatów nagrody zostanie ogłoszona w październiku 2021 r. Z swojej strony zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur w tym konkursie, gdyż jest on szansą na otrzymanie bardzo prestiżowej nagrody za prowadzoną działalność.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138920,Nagroda-Swiadek-HistoriiThe-Witness-of-History-dla-osob-i-organizacji-spoza-Pols.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja „Stacja 6” otworzyła sklep charytatywny

Aktualności

Czy spółka może założyć fundację?