Felieton

Wolontariat – zaangażuj się w coś dobrego!

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu to odpowiedź na społeczną potrzebę profesjonalizacji polskiego wolontariatu. Zdecydowana większość organizacji pozarządowy korzysta z nieocenionej pomocy wolontariuszy, zarówno jeśli chodzi o działalność stricte statutową jak i pomoc przy konkretnych projektach. Wraz z rozwojem trzeciego sektora w Polsce wzrosła również pozycja wolontariusza, jak również zasięg jego obowiązków. Pierwszą myślą związaną z wolontariatem jaka pojawia się w głowie przeciętnego mieszkańca Polski są osoby zajmujące się zbiórkami żywności w marketach bądź zbieraniem funduszy stojąc z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jednak jest jedynie bardzo wąski element ich działalności. Dzisiejszy wolontariusz nieraz wypełnia wiele różnorodnych zadań. Może być fotografem, grafikiem, prawnikiem, sanitariuszem, informatykiem, ekspertem w sprawie finansów, organizatorem imprez i wydarzeń o ogromnym budżecie. Sieć Centrów Wolontariatu powstała po to, aby wydobyć całościowy potencjał z wolontariuszy chętnych podzielić się swoimi talentami i umiejętnościami, tak by mogły służysz szerszemu gronu odbiorców.

Centra Wolontariatu rozsiane są po całej Polsce i są to jednostki niezależne – działają według konkret-nie określanych w statucie celów i podejmują własne inicjatywy. Jednakże, dołączając do Sieci muszą spełniać konkretne standardy działania określone w szczegółowo opracowanych dokumentach (dostępnych na stronie internetowej Sieci156). Zgromadzone i spisane standardy określają między innymi: jak organizować pomoc i do kogo ją kierować, jak kształtują się relacje pomiędzy zrzeszonymi Centrami Wolontariatu, jak organizować pracę w ramach Centrum i kto tą organizacją pracy zarządza, jakie wymogi należy spełnić zanim dołączy się do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz jak tworzyć same Centra Wolontariatu.

Według wyszukiwarki Centrów Wolontariatu na stronie internetowej Sieci, na terenie Polski znajduje się aż 41 Centrów Wolontariatu. W liczbie tej zawarte są zarówno Regionalne jak i Lokalne Centra Wolontariatu, a także Centra poza Ogólnopolską Siecią oraz takie, które do Sieci nie przynależą, ale z nią współpracują.

Portalem internetowym wolontariat.org.pl Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu zarządza Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Warszawy, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000235808157.

Strona internetowa Sieci jest kopalnią wiedzy nie tylko jeśli chodzi o zasady działania Centrów Wolontariatu czy Standardy Sieci. Znajdziemy tam również informacje przydatne dla osób zaczynających swoją przygodę z pracą wolontariusza, a także z drugiej strony: z zatrudnianiem wolontariusza. Poradnik zamieszczony na stronie internetowej Sieci przeprowadza czytelnika przez cały proces związany z wolontariatem – od zatrudnienia do zakończenia współpracy. Opisane zostały aspekty prawne wolontariatu w Polsce – prawa i obowiązki wolontariusza oraz organizacji czy instytucji zatrudniającej go. Ponadto opisano na co zwrócić uwagę zanim podejmie się pracy wolontariusza, tj. jakie wymagania może stawiać przed wolontariuszem zatrudniający go podmiot. Zaznaczono również, jakie potrzeby czy wymagania od podmiotu może i prawdopodobnie będzie miał wolontariusz. Sieć zatem oferuje kompendium wiedzy dla obu stron, tak aby przyszła współpraca przebiegała pomyślnie, bez uszczerbku dla żadnej ze stron.

Centra Wolontariatu zrzeszone w ramach Ogólnopolskiej Sieci CW zyskują wiele benefitów z tejże współpracy. Poza wymianą dobrych praktyk i doświadczeń związanych z prowadzeniem wolontariatu, a także bazą wiedzy, Centra zyskały nowy kanał promocji swoich działań. Bowiem strona internetowa Sieci na bieżąco udostępnia w aktualnościach ogłoszenia przesyłane od zrzeszonych podmiotów. Ponadto, na stronie można znaleźć wiele ciekawych artykułów związanych z trzecim sektorem. Publikowane są zarówno teksty publicystyczne jak i newsy z sektora.


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także