Grant

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Program wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.

W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 1. upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 2. zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 3. kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 4. upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 5. przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 6. popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 7. promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje oraz publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to m.in.:

 1. inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 2. rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 3. zarządzanie przedsiębiorstwem,
 4. gospodarowanie budżetem domowym,
 5. zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 6. pieniądz,
 7. gospodarka rynkowa,
 8. instytucje i usługi finansowe,
 9. nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.

Nabór: ciągły, wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu

Łączny budżet: nieznany

Kwota dofinansowania: maks. 30 tys PLN

Wkład własny: wymagany, ale nie wskazano konkretnej wartości

Więcej informacji: 

https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0010/50140/Poradnik-NBP-Jak-przygotowac-projekt-i-jego-ewaluacje.pdf

Patrycja Rowińska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także