Felieton

Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Każdego roku na nowotwory układu krwionośnego diagnozowanych jest kolejne 6 000 osób, a leczeniu poddaje się jednoczenie nawet do 100 000 osób. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, struktura zachorowań oraz struktura zgonów jest najwyższa w przypadku białaczki i chłoniaka, porównując statystki innych nowotworów złośliwych. Fundacja DKMS już od ponad 11 lat działa na rzecz zwiększenia świadomości Polaków na tematy związane nowotworami krwi.

Misja

DKMS szczyci się swoją skutecznością i szerokim zasięgiem w znajdowaniu potencjalnych dawców szpiku kostnego, tj. komórek krwiotwórczych niezbędnych do odbudowania uszkodzonego układu krwionośnego u chorych na białaczkę. Od początku swojej działalności na terenie Polski w 2008 roku udało zarejestrować się ponad 1 700 000 osób, które trafiły do rejestru dawców. Fundacja czynnie działa w zakresie edukacji i zwiększania świadomości społecznej na tematy nowotworów. Misją DKMS jest przypominanie, iż nieważny wiek czy status, nowotwór może dosięgnąć każdego. 

Fundacja obok działalności edukacyjnej prowadzi również wiele badań związanych z przekazywaniem niespokrewnionych komórek macierzystych. Ponadto bada potrzeby osób chorych i ich rodzin, tak by móc w większym stopniu im sprostać i jak najlepiej troszczyć się o swoich podopiecznych. Na tej podstawie tworzone są przeróżne grupy wsparcia oraz rozwijana jest sieć wolontariatu. Fundacja DKMS współpracuje z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku oraz Rejestrem dawców szpiku i krwi pępowinowej. Na co dzień pracownicy i wolontariusze działają na rzecz pozyskiwania środków, które w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych fundacji. Co więcej, fundacja bezpośrednio zajmuje się pozyskiwaniem, badaniem i opieką nad potencjalnymi oraz faktycznymi Dawcami.

Jak wspierać?

Finansowanie fundacji w dużej mierze opiera się na darowiznach wpłacanych przez darczyńców prywatnych oraz partnerów. Przekazywanie darowizn nie jest jedyną formą pomocy – przy fundacji rozwinęła się rozległa sieć wolontariuszy. W jaki sposób można włączyć się w pomaganie? Wolontariat przy DKMSie przybiera wiele form, w zależności od tego jak wiele czasu i innych zasobów jesteś w stanie ofiarować. 

W czasach przed pandemią, wolontariusze zajmowali się organizacją Dni Dawcy Szpiku, odbywające się w szkołach, na uczelniach wyższych czy w większych firmach. Ich celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do dołączenia do grona Dawców. Obecnie, organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa, na szczęście nie ograniczyło to wyobraźni pracowników fundacji i tak Dni Dawcy Szpiku przeniosły się w przestrzeń wirtualną. Każdy może zgłosić się jako organizator-ochotnik i otrzymać niezbędne materiały, służące zachęceniu facebookowych znajomych do udziału w akcji. Działając na mniejszą skalę, wolontariusze mogą zamawiać „Zestawy na 5” zawierające 10 pakietów rejestracyjnych i zachęcać swoich najbliższych do ich wykorzystania. Każdy nowa zarejestrowana osoba to dodatkowa szansa na uratowanie życia chorego.

Pozostając w internecie, zamiast samodzielnego wpłacenia datków, możliwe jest zorganizowanie zbiórki na portalu Facebook dedykowanej fundacji. Jeden pakiet rejestracyjny, a w tym koszty związane z rejestracją wynoszą aż 180zł. To duży koszt jak dla jednej osoby, lecz jeśli zbierze się ich kilka, nie będzie to tak bolesne dla portfela. Pokrycie kosztów chociażby jednego pakietu odciąży fundację, ponieważ zwykle to ona odpowiada za opłacenie wszelkich kosztów.

Źródło: strona internetowa fundacjinowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także