Felieton

Wiara i nowoczesny patriotyzm na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

KSM to stowarzyszenie kościelne, które zrzesza młodych katolików świeckich w wieku od 14-30 lat. Działalność instytucji prowadzona jest na terenie całej Polski. Jej głównym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan i propagowanie aktywnego uczestnictwa we wspólnocie i misji Kościoła. Korzenie organizacji sięgają lat 30 XX wieku. 

Historia Akcji Katolickiej przed II wojną światową. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wchodziło w skład Akcji Katolickiej. Organizacja ta zrzeszała ludzi świeckich w celu apostołowania. Po raz pierwszy nazwą ,,Akcja Katolicka” posłużył się papież Pius X w motu proporio z 18 grudnia 1903 roku. Według papieża inicjatywa ta miała być organizacją ludzi świeckich biorących udział  
w apostolstwie hierarchicznym Kościoła i dążacych do odnowienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia. Podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie, który miał miejsce w dniach 5-6 lutego 1934 roku. Zadecydowano o ujednoliceniu stowarzyszeń wchodzących w jej skład. W taki oto sposób powstały na wzór włoski  
4 organizacje zwane kolumnami. W skład instytucji wchodziły: Katolicki Związek Kobiet  
z siedzibą w  Krakowie, Katolicki Związek Mężów swoją siedzibę miał w Warszawie, Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej. Przed II wojną światową nie było w tych organizacjach grup koedukacyjnych. 

KSM po II wojnie światowej 

Komuniści po wojnie zabronili wszelkiej działalności polegającej na niezależnym zrzeszaniu się ludności. Pomimo niesprzyjających okolczności w archidiecezji: poznańskiej  
i krakowskiej udało się zarejestrować działalność na wskutek ,,niedopatrzenia” władz administracyjnych. W związku z tym, że nie powołano organizacji dla kobiet, kardynał Adam Sapieha stworzył w archidiecezji krakowskiej Żywy Różaniec Dziewcząt. Ruch ten funkcjonował nieformalnie. W związku ze wzmożonymi represjami ze strony władz państwowych zarówno ŻRD i KSMM 7 lutego 1953 roku przestały istnieć. Komuniści nie zostawili członków stowarzyszenia w spokoju: kilku z nich zabito a wobec wielu stosowano przemoc fizyczną i wtrącano do więzień. Od tej pory spotkania formacyjne odbywały się potajemnie. 

Odrodzenie i rozwój KSMu w latach 1989-96 

Podczas ogólnopolskiej pielgrzymki KSM do Rzymu w dniu 15 kwietnia 1995 roku, w czasie audiencji papież Polak zwrócił się do członków stowarzyszenia tymi słowami: „Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz w parafii w Niegowici, potem w Krakowie byłem asystentem kół KSM-u. Wkrótce jednak w ramach brutalnej walki z Kościołem, KSM został rozwiązany przez władze komunistyczne. Pamiętam jeszcze ostatnie spotkania  w Krakowie, w Domu Katolickim z młodzieżą akademicką”. Pozostawił po sobie również przesłanie, w którym podkreślił znaczenie ich działalności na rzecz Kościoła i Polski: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM. Dopiero w roku 1990 KSM wrócił do jawnej działalności, dzięki dekretowi Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszym asystentem generalnym został ks. Prałat Antoni Sołtysik. Obecnie stowarzyszenie zrzesza około 9 tys. członków.  

Źródła: 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także