Felieton

Fundacja ADRA Polska pomaga społeczności albinosów w Tanzanii

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: archiwum prywatne Fundacji ADRA

Dyskryminacja i marginalizacja osób dotkniętych albinizmem jest bardzo poważnym problemem w Tanzanii. Dotyczy to wszystkich obszarów ich życia, w tym m.in. edukacji, zdrowia i zatrudnienia. Albinosom w tym kraju każdego dnia towarzyszy strach o swoje życie, a dodatkowo mierzą się z wieloma innymi przeszkodami wynikającymi z ostracyzmu społecznego, jaki ich dotyka praktycznie na każdym kroku. Jedną z nich jest problem z zatrudnieniem. Z tego powodu aż 65 proc. dorosłych albinosów to ludzie bezrobotni. Dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Fundacja ADRA Polska postanowiła to zmienić. 

Fundacja ADRA Polska wspólnie z tanzańskim oddziałem ADRA realizuje projekt, który dotyczy wsparcia dla przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób dotkniętych albinizmem w Tanzanii. Celem tych działań jest przede wszystkim poprawa możliwości dostępu do zatrudnienia 300 młodym albinosom w wieku od 18 do 40 lat. Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

– Nasza fundacja już od kilku lat aktywnie angażuje się w pomoc społeczności albinosów w Tanzanii. Do tej pory nasze działania skupiały się na pomocy albinoskim dzieciom, które od najmłodszych lat żyją w lęku przed uprowadzeniem, okaleczeniem i utratą życia. Dzieje się tak z powodu zabobonnych przekonań mieszkańców, że części ciała albinosów posiadają magiczne właściwości. W ramach programu adopcji na odległość zapewniamy albinoskim dzieciom bezpieczne schronienie wraz z wyżywieniem oraz edukacją. Obecnie realizowany projekt to kontynuacja naszych działań na rzecz poprawy warunków życia społeczności albinosów – podkreśla Katarzyna Matysik z Fundacji ADRA Polska.

Jak pomagamy?

Projekt jest podzielony na dwa moduły. W ramach pierwszej części, która jest aktualnie realizowana, odbywają się szkolenia dla 300 młodych ludzi z albinizmem w regionach: Dodoma (w środkowej części kraju) i Marogoro (we wschodniej części Tanzanii).

Uczestnicy są szkoleni z zakresu dynamiki grupy, demokratycznej samorządności, a liderzy tych grup dodatkowo m.in. w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz planowania i rejestracji w urzędzie. 

Dzięki zorganizowanym grupom ich członkowie będą mogli mówić jednym głosem, ponieważ jednym z głównych celów ich utworzenia jest właśnie zjednoczenie społeczności albinosów, aby wspólnie mogli walczyć z dyskryminacją i stygmatyzacją społeczną, a także wzajemnie się wspierać. Grupy te będą tworzyły niejako zabezpieczenie społeczne dla albinosów. 

W ramach tego działania zostaną również przeprowadzone badania obejmujące sytuację społeczno-ekonomiczną młodych osób z albinizmem, w tym lukę w zatrudnieniu, możliwości biznesowe, odpowiednie umiejętności zawodowe i źródła utrzymania, a także mapowanie kluczowych struktur wsparcia i partnerów. Zostaną również przeprowadzone spotkania na szczeblach regionalnych i w okręgach, w których wezmą udział beneficjenci projektu, a także przedstawiciele rządowi. 

Szkolimy i dajemy szansę na założenie własnego biznesu

Kolejnym z działań jest zorganizowanie szkoleń z przedsiębiorczości również dla 300 uczestników programu – 150 kobiet i 150 mężczyzn. Szkolenia są współorganizowane z tanzańską Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO). Jest to instytucja rządowa upoważniona do prowadzenia i certyfikowania stażystów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 

W ramach tego działania zostanie także przeprowadzony konkurs grantowy na kapitał początkowy, który ma zachęcić uczestników do wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego prowadzenia biznesu. Konkurs będzie otwarty dla wszystkich 300 członków zorganizowanej i przeszkolonej grupy, ale jedynie 50 zwycięzców otrzyma kapitał początkowy. Laureaci konkursu będą również i przez 8-9 miesięcy pod opieką trenerów, którzy będą ich wspierać w skutecznym wykorzystaniu dotacji.

Pomagamy zdobyć nowe kompetencje

W ramach projektu 40 osób weźmie również udział w szkoleniach trwających o 1 do 3 miesięcy. Dzięki szkoleniom nabędą oni umiejętności zawodowe, które obecnie są pożądane na tanzańskim rynku pracy. Szkolenie będzie współorganizowane z Organizacją Rozwoju Małego Przemysłu (SIDO). 

Organizacja zapewni krótkie kursy zawodowe z różnych dziedzin, w tym m.in.: rzemiosła, pieczenia, murowania, fryzjerstwa i innych. Dzięki zdobyciu nowych kompetencji uczestnicy szkoleń będą mogli znaleźć zatrudnienie w nowych zawodach.  

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 


Niniejsza informacja prasowa została udostępniona do publikacji Redakcji Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Relacja z pierwszego spotkania Forum Deinstytucjonalizacji

Aktualności

#DowiedzSię czyli darmowe szkolenie z marketingu dla NGO

Aktualności

Sąd arbitrażowy OAC działa i przyjmuje wnioski