Komunikaty

Pomysł na alokację 1% podatku od firm

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. siepomaga.pl

Instytut Spraw Obywatelskich stworzył petycję „1% podatku od firm”. Pomysł polega na tym, by wprowadzić 1% z podatku CIT, na podobnych zasadach co 1% z PIT. Jedyną różnicą byłby brak możliwości wpłacania 1% na cele szczegółowe, a zamiast tego na wsparcie konkretnych OPP. 

Link do petycji: 

1% podatku od firm dla organizacji społecznych

Kilka słów o fundacji

Instytut Spraw Obywatelskich (dawniej ISO) jest pozarządową fundacją non-profit, istniejącą od 2004 r. W swojej działalności, Instytut kieruje się szeroko pojętym dobrem społeczeństwa, dąży do wzmacniania dialogu społecznego, samoorganizacji społecznej, a także do niezależnych mediów i zrównoważonego rozwoju. Cele statutowe realizuje poprzez organizacje szkoleń, konferencji i debat, jak również tworzenie ekspertyz, raportów i felietonów. W ramach Instytutu funkcjonuje wiele różnych inicjatyw, m.in. Łódzki Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Tiry na tory, Centrum KLUCZ i inne.

Kto zapoczątkował 1% CIT?

Pomysł na takie rozwiązanie przyszedł od naszych południowych sąsiadów zza Tatr. Jak dotąd, Słowacja jako jedyna w Europie wprowadziła możliwość alokacji CIT i to już w 2004 r. Obecnie, kwoty osiągane z alokacji PIT i CIT są porównywalne. Jedynym problemem, ku przestrodze, były sytuacje w których firmy masowo otwierały fundacje tak, aby zyski z alokacji podatku trafiały z powrotem do ich kieszeni. Działalność filantropijna przekształciła się w dużej mierze w działalność auto promocyjną. Po odpowiednich regulacjach przyjęto 1,5% CIT dla wszystkich. Na Słowacji, podobnie jak w Polsce, odbiorcami PIT i CIT mogą być jedynie organizacje pozarządowe. 

Najważniejsze założenia

Autor ekspertyzy „1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego”, Jakub Wygnański podaje w punktach najważniejsze założenia, dotyczące wprowadzenie 1% z CIT w Polsce.

  1. Możliwe będzie przekazanie 1% z CIT wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  2. Podmioty będące własnością Skarbu Państwa oraz spółki komunalne zostaną wyłączone z możliwości alokacji podatku CIT.
  3. Firmy będą mogły wybrać więcej niż jedną OPP.
  4. Wskazanie celu szczegółowego nie będzie możliwe.
  5. OPP będą w obowiązku składania publicznych sprawozdań finansowych.
  6. Alokacje dużych kwot muszą być poddane wiadomości publicznej. W przypadku niewielkich kwot, dysponent CIT może upoważnić urząd skarbowy, do ujawnienia swojej tożsamości OPP, której przekazał podatek. 
  7. OPP może odmówić przyjęcia środków.
  8. Kwoty, które nie podlegają alokacji, mają zasilać lokalne organizacje grantodawcze (proporcjonalnie do liczby mieszkańców i poziomu zamożności).

źródło: 

https://instytutsprawobywatelskich.pl/pobierz/ekspertyza_jednen_procent_od_firm/Ekspertyza-1-procent-podatku-od-firm-dla-OPP.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

MSZ RP wspiera debaty online

Aktualności

Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?

Aktualności

Stop agresji środowisk LGBT. Projekt ustawy już w Sejmie.