Grant

FSUSR dofinansuje letni wypoczynek dzieci rolników

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił nowy nabór wniosków na realizację zadań publicznych związanych z organizacją półkolonii oraz kolonii letnich dla dzieci rolników. Wnioskować mogą jedynie te podmioty, które w statucie posiadają zapis o pomocy rolnikom i ich rodzinom. Co ważne, nie ma możliwości przesłania wniosku online – musi on zostać przekazany w formie papierowej. Ostateczny termin składania wniosków to 27 kwietnia 2021 roku. 

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Jedynym wymogiem jest statutowy zapis o działaniach na poczet rolników i ich rodzin. W zadaniu dotyczącym półkolonii, całkowity budżet wynosi 4 miliony, natomiast w zadaniu związanym z koloniami jest to aż 13 milionów złotych. Organizując półkolonie, wnioskodawca otrzyma od FSUSR 90% całkowitej kwoty, która ma zostać przeznaczona na dziecięce wakacje. W wypadku organizacji kolonii, kwota dofinansowania wynosi 80%. Oznacza to, że w obu przypadkach podmioty składające wnioski w programie musza liczyć się z koniecznością wniesienia wkładów własnych.

Wakacje w mieście może nie wydają się czymś szczególnie atrakcyjnym, jednakże rodzice mają szersze pole do popisu, jeśli chodzi o samodzielne organizowanie czasu swoich pociech. Na wsiach te możliwości są znacznie ograniczone, stąd wzięła się potrzeba organizowania rozrywki dla dzieci z poziomu instytucjonalnego. Najlepszym targetem, który podjąłby się tego zadania są właśnie przedstawiciele trzeciego sektora – fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, związki zawodowe rolników. Organizacje pozarządowe najczęściej pracują bezpośrednio z ludźmi, z poszczególnymi grupami społecznymi, a co za tym idzie na swoim koncie mają odpowiednie doświadczenie, które pozwoli im na realizację zadania.

Półkolonie to wyjście idealne dla rodziców, których sytuacja finansowa nie pozwala na wysłanie ich dzieci na dalszy wyjazd. Półkolonie najczęściej odbywają się na terenie danej miejscowości bądź chociaż gminy – na tyle blisko, aby rodzic był w stanie dowozić dziecko na miejsce. Ten rodzaj wypoczynku zakłada, iż dzieci poznawać będą skarby lokalnego dziedzictwa kultury i natury. Organizacje zajmujące się realizacją półkolonii muszą zadbać o to, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej atrakcji i urozmaicenia. Często w ramach półkolonii aranżowane są przeróżne warsztaty, konkursy czy zawody sportowe. Dzieci chodzą do muzeów czy zwiedzają lokalne zabytki. W dbałości o rozwój fizyczny, powszechne są także zajęcia w stadninie konnej bądź na basenie.

Wnioskodawcy planujący organizację wybranej formy wypoczynku muszą się liczyć z dodatkowym wyzwaniem. Bowiem program nie zakłada jedynie wypoczynku dla najmłodszych, lecz również ich rozwój i edukację. Organizatorzy muszą zadbać, aby wybrana przez nich tematyka kolonii czy półkolonii wiązała się z promowaniem lokalnego dziedzictwa oraz szeroko pojętego zdrowego trybu życia – w oparciu o naukę zdrowych nawyków żywieniowych, promowanie życia bez nałogów, a zamiast tego zachwalanie wprowadzania w życie wszelkich aktywności fizycznych.

Z funduszy przyznanych FSUSR, beneficjenci organizujący kolonie letnie będą mogli opłacić m.in. noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie młodzieży, przejazdy a także opłacić opiekunów i wychowawców kolonijnych. Dofinansowanie przekazane jednej organizacji na rzecz planującej kolonie może objąć maksymalnie 1000 dzieci, natomiast w przypadku pół kolonii może to być 500 dzieci. 

źródła: ogłoszenie o konkursie ze strony FSUSR o koloniach i półkoloniach

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także