Felieton

Naukowe zaplecze trzeciego sektora – jak działają polskie think tanki cz. II #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Polskie think-tanki pełnią rolę ośrodków dialogu, dyskusji, wymiany myśli czy dobrych praktyk funkcjonowania w państwie. Ich funkcją jest tworzenie opracowań naukowych na najbardziej nurtujące społeczeństwo tematy i najczęściej właśnie do nich zwracają się głodni wiedzy czytelnicy, którzy nie do końca wyrobili sobie opinię na temat danego zagadnienia. Działalność think-tanków skupia się zazwyczaj na sporządzaniu opracowań naukowych, ekspertyz, raportów, badań oraz wydawaniu ich tak, aby jak najszersze grono odbiorców miało do nich dostęp. Najczęściej wspomnianym praktykom towarzyszy również prowadzenie strony internetowej, gdzie oprócz większych opracowań zamieszane są i pomniejsze teksty, będące częściej przemyśleniami konkretnego badacza na dany temat. 

Instytut Jagielloński jest fundacją powołaną jako centrum analityczne, przestrzeń do wymiany poglądów i budowania strategii nakierowanych na podniesienie znaczenia gospodarczego oraz politycznego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja posiada doświadczenie w zakresie prac analityczno-ba-dawczych, doradczych oraz komunikacyjnych. W swojej historii współpracowała z podmiotami z sektorów: prywatnego, publicznego, a także świata naukowego. Zakres tematyczny fundacji, to: polityka energetyczna, makroekonomiczna i przemysłowa, doradztwo strategiczne, sprawy międzynarodowe i cyfrowa gospodarka. Formą działań fundacji są cyklicznie wydawane raporty, publikacje, internetowe portale branżowe z zakresu energetyki. Ponadto fundacja organizuje konferencje i seminaria. Organizacja ma charakter konserwatywny, wolnorynkowy.

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego jest fundacją powołaną w celu pracy na rzecz dobra wspólnego, rozwoju gospodarczego państwa, kultywowaniu tradycji, promowania wolności oraz patriotyzmu. W związku z tym fundacja prowadzi szereg projektów, którymi są Sąd Arbitrażowy dla organizacji społecznych, portal fact-checkingowy odfejkuj.info, centrum rozwoju rolnictwa oraz monitoring legislacji. Ośrodek prowadzi działalność ekspercką, wydaję analizy, raporty, organizuje szkolenia oraz wydarzenia eksperckie. 

Laboratorium Prawa i Gospodarki to fundacja powstała w celu łączenia wiedzy naukowców oraz doświadczenia praktyków w zakresie prawa i procesów ekonomicznych. Fundacja aktywnie działa na rzecz rozwoju gospodarczego Polski oraz likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców. Celem laboratorium jest wpływanie na proces legislacyjny, tak aby prawo wpływało pozytywnie na prowadzenie działalności gospodarczej i innowacyjności. W związku z powyższym eksperci Fundacji podejmują się opracowywania raportów branżowych, projektów legislacyjnych, analiz, a także uczestniczą w procesie legislacyjnym, prowadza szkolenia oraz opracowują opinie prawne. Organizacja ma profil konserwatywny i wolnorynkowy.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także