Grant

Zwiększanie możliwości dla osób z niepełnosprawnościami -Projekt „Dostępna Szkoła”

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Dostępna szkoła to propozycja projektu mającego wyrównać szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół podstawowych. Projekt skierowany jest do placówek, które nie są odpowiednio przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie. Całkowity budżet, w wysokości 40 mln zł, przeznaczony będzie na usuwanie barier architektonicznych w szkołach, których wnioski zostaną przyjęte.

Dominacja osób sprawnych

Z racji tego, iż w społeczeństwie dominują osoby niemające bardziej zaawansowanych schorzeń, tzw. osoby pełnosprawne, w miejscach publicznych architektura jest przede wszystkim do nich. Powoduje to niemałe problemy dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Brak ramp, zbyt wąskie drzwi czy korytarze, niedostosowane pomieszczenia sanitarne, brak wind przy zbyt częstych różnicach poziomów. Nie jest to oczywiście lista zamknięta. Powyższe bariery często stanowią przeszkody nie do pokonania i bardzo często prowadzą one do wycofania się z życia publicznego i społecznego osób niepełnosprawnych.

Cele projektu

Projekt „Dostępna szkoła” ma na celu zwalczenie problemu niedostępności w szkołach podstawowych, nie tylko poprzez realne zmiany architektoniczne w budynkach szkolnych, ale również przez zwiększenie świadomości społecznej i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Działanie w tej kwestii jest niezwykle ważne, ponieważ wiele dzieci ze szczególnymi potrzebami jest zaniedbane właśnie ze względu na niedostosowanie sal dydaktycznych, łazienek czy samego wejścia do szkoły. Projekt więc, ma za zadanie wyznaczenie standardów dostępności w wymiarze technicznych, edukacyjnym i społecznym.

Wymagania ogólne

Organ prowadzący sam określa kwotę, o którą wnioskuje oraz sam decyduje o podziale wsparcia pomiędzy placówkami uwzględnionymi we wniosku. Minimum jedna szkoła objęta grantem musi osiągnąć jeden z trzech poziomów dojrzałości we wszystkich obszarach Modelu Dostępnej Szkoły. Poziomy dojrzałości są następujące: podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany. Obszary natomiast to: architektoniczny, techniczny, edukacyjny i społeczny oraz organizacyjny i proceduralny.

Informacje w pigułce

Wnioski wstępne można składać do 4 listopada 2020 roku za pomocą formularza (dokładny opis jak wypełnić formularz znajduje się w pliku z samym formularzem). Granty na realizacje wnioskowanych działań wyniosą od 500 tys. do 1350 tys. zł dla organów prowadzących szkoły. Co ważne, organem prowadzącym szkołę może być również fundacja, a nie tylko urząd miasta. Każda gmina w jednym wniosku może zgłosić maksymalnie 3 szkoły. Grantodawca przewiduje dwie ścieżki grantowe: dla organów prowadzących szkoły w gminach do 50 tys. mieszkańców oraz w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Więcej informacji w Regulaminie Projektu.

źródła:

https://www.zlotow.pl/files/38443/Nikt_nie_chce_byc_samotna_wyspa.pdf

http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=893&Itemid=377

Projekt

FAQ

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak rozmawiać o geopolityce? Studium organizacji pozarządowych