Felieton

Jakie są motywacje do zaangażowania się w działalność organizacji pozarządowych?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Działają bezinteresownie, bez żadnego wynagrodzenia czy zysku. Satysfakcję daje im świadomość czynienia dobra. Wolontariusze wykonują wiele pracy w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych. Działalność wolontariacka stała się w ostatnich czasach bardzo potrzebna. Przyjrzyjmy się motywacjom, które popychają ich do działania na rzecz wspólnego dobra.

Największą wartością dla organizacji wszelkiego typu jest kapitał ludzki. Menadżerowie dużych korporacji mają świadomość, że motywowanie swoich pracowników przyniesie długotrwałe korzyści i zwiększy efektywność ich pracy.

 Sprawa wygląda zdecydowanie inaczej, jeśli skupimy się na organizacjach pozarządowych, które działają non-profit (nie dla zysku). Menadżerowie często nie zdają sobie sprawy z przydatności wolontariuszy. Warto jednak się nimi zainteresować, ponieważ takie osoby pomimo tego, że biorą udział w różnych innych działalnościach, poświęcają swój wolny czas, nie czerpią z tego żadnych korzyści. Jakie są przyczyny angażowania się w taką działalność? 

Motywacje do podjęcia tych działań mogą być bardzo zróżnicowane. Za przykładowe przesłanki do angażowania się w taką działalność można podać:

– korzyści psychologiczne

Według raportu z badania 2013 roku Stowarzyszenia Klon Jawor 51% wolontariuszy angażuje się w działalność na rzecz innych osób, ze względu na to, że chce się czuć potrzebnymi i przydatnymi. Tego typu motywacja ma szczególny wpływ dla osób zamożniejszych (badani z gospodarstw domowych o dochodzie przekraczających 4000 złotych miesięcznie).

– bezpośrednie korzyści

Inna grupa, to osoby, które angażują się w działalność pozarządową, aby uzyskać określone korzyści. Do takich korzyści można zaliczyć: zdobycie doświadczenia, nawiązanie kontaktów, nabycie nowych umiejętności zawodowych.

– relacje towarzyskie oraz społeczne

Młodzi ludzie w szczególności angażując się w działania III sektora, mają nadzieję, że zyskają w ten sposób szacunek, sympatię innych ludzi. Często poprzez taką działalność zawiązują się trwałe przyjaźnie.

– pasja zgodna z działalnością organizacji

Kolejną grupą są osoby, dla których działalność w organizacji non profit jest ich pasją. Wynika to często ze specyfiki danej organizacji. Ta tendencja jest szczególnie zauważalna wśród młodych ludzi do 25 roku życia.

Osoby, które angażują się w działalność III sektora, posiadają duży potencjał. Warto zwrócić uwagę menadżerom różnych instytucji na podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie pracują na rzecz wspólnego dobra. To działanie pomaga również w budowaniu i promocji społeczeństwa obywatelskiego.

Źródła: Motywacja do pracy wolontariuszy, Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a motywacje ich uczestników, Dlaczego warto być wolontariuszem? 5 dowodów

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Szkolenie: Sztuczna inteligencja w codziennej pracy NGO

Aktualności

Finał projektu młodzieżowego!