Wydarzenia

Zostań liderem trzeciego sektora – Program Liga NGOs

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do 1 października 2020 roku trwa rekrutacja do programu „Liga NGOs” organizowanego przez Fundację Życie. Program ma na celu aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa. W ramach pierwszej części programu odbędzie się 7 weekendowych zjazdów. Udział w programie jest bezpłatny.

O Programie

Program przeznaczony jest dla osób aktywnych społecznie, młodych samorządowców, liderów jak i wolontariuszy, a przede wszystkim dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty oraz kompetencje w zakresie działania w trzecim sektorze. Na program składają się trzy etapy. W pierwszym etapie odbędzie się 7 weekendowych zjazdów, podczas których uczestnicy wezmą udział w serii wykładów i warsztatów prowadzących przez specjalistów oraz działaczy społecznych. Drugim etapem jest Projekt Społeczny – tygodniowy wyjazd mający na celu realizację projektu związanego z wolontariatem na rzecz potrzebujących. Trzecim etapem i jednocześnie podsumowaniem całego Projektu jest wrześniowa Summer School

źródło: Facebook.com

Dla kogo Liga NGOs

Program podzielony jest na trzy ligi, w zależności od wieku i umiejętności uczestników. Tematyka zajęć między poszczególnymi ligami się różni. Liga Junior, dedykowania osobom od 18 do 21 lat, które dopiero wkraczają w działalność społecznika, jak również dla osób mających pierwsze doświadczenia z nią związane. Zajęcia w Lidze Junior skupione są wokół komunikacji społecznej, socjologii, kreowaniu wizerunku w mediach i zarządzania projektami.  Liga Akademicka, jest dla osób w wieku od 22 do 25 lat. Tematy zajęć związane jest z zarządzaniem projektami, fundraisingiem, dotacjami unijnymi i grantami. Odbędą się również warsztaty z wystąpień publicznych oraz design thinkingu, tj. metody twórczego tworzenia projektów w odniesieniu do potrzeb użytkowników. Natomiast Liga Senior przeznaczona jest dla osób powyżej 25 roku życia, mających już wieloletnie doświadczenie, chcących wzmocnić swoje kompetencje. W ramach ligi dla najstarszych odbędą się warsztaty z protokołu dyplomatycznego oraz zajęcia dotyczące skutecznego dostępu do informacji publicznej.

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie ligangos.pl oraz na profilu na facebooku.

O Fundacji

Organizatorem Programu, jest założona w 2013 roku Fundacja Życie, prowadząca działalność na płaszczyźnie społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Oprócz podejmowanych w ramach Programu aktywności na rzecz edukacji w trzecim sektorze, Fundacja wspomaga rozwój społeczności lokalnych. Zajmuje się także ochroną instytucji małżeństwa, rodziny, praw dziecka oraz życia poczętego.  Do innych wartościowych inicjatyw Fundacji należą organizowane cyklicznie warsztaty dla rodziców „Akademia rodziny – 4 kroki do silnej rodziny”

Projekt objęty jest Patronatem Honorowym Ministra Sprawiedliwości. 

źródła:

DESIGN THINKING

,

https://www.facebook.com/ligangos/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCZxMhCrsBd1NhpJjpS6wsl549GfpfnGOS5JDnx4NCIwuYGUzBwBGpDrkdzlDgoAoaSzIOFtUv6TJAh

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pieskie Mikołajki w sosnowieckim schronisku

Aktualności

Misja wybitnej Heleny Kmieć

Aktualności

Polacy w Internecie. Padł rekord