Komunikaty

List otwarty dot. nakazu opuszczenia przez Ordo Iuris lokalu

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Warszawa, 02.08.2023 r

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego 

ul. Zielna 39 

00-108 Warszawa.

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

z zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o wyrażonym przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego nagłym i natychmiastowym żądaniu opuszczenia lokalu objętego wieloletnią umową najmu, przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – ważną organizację członkowską Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o odstąpienie od nakazu opuszczenia przez Instytut zajmowanego lokalu i powrót na drogę dialogu którego fundament powinna stanowić umowa o najmie lokalu, zawarta pomiędzy Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego a Instytutem Ordo Iuris.  

Z wyrazami szacunku,

Paweł Kwaśniak 

– Prezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Kamil Rybikowski

– Wiceprezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Do wiadomości: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Młodzi swoją kreatywnością przeciwdziałają Covid-19

Aktualności

Słów kilka o Uczniowskich Klubach Sportowych