Posiedzenia RDPP

Zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia – II Edycja konkursu

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP – II Edycja”. Konkurs skierowany jest do młodych osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską a także do organizacji, które tą działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia wraz z umotywowaniem danej kandydatury, należy przesłać do 1 września 2023 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

1. Lider Młodego Pokolenia – wzór godny naśladowania;

2. najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;

3. najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;

4. mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna;

5. organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;

6. najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;

7. najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;

8. najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie udostępniona w postaci elektronicznej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowych informacji o przebiegu Konkursu udziela: Departament Społeczeństwa Obywatelskiego: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, nr tel. +48 22 6947529.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Za Nami kolejne warsztaty!