Felieton

Zostań Ambasadorem Dialogu Nowej Generacji!

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Ruszyła rekrutacja do programu Ambasadorzy Dialogu Nowej Generacji organizowanego przez Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego. Więcej na temat Instytutu oraz jego inicjatywie w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Na początku pragnę przestawić Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, którego podstawowym działaniem jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę ze specjalistami szczególnie z dziedziny prawa oraz polityki młodzieżowej. Instytut ma w swoich szeregach liczne grono ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie działalności z młodzieżą, szczególnie przy organizacji projektów edukacyjnych oraz szkoleń czy konferencji.

Celem Instytutu jest działanie za pomocą dwóch platform edukacyjnych:

– naukowej: poprzez tworzenie publikacji, raportów, opracowań oraz specjalnych broszur, prowadzenie działalności analitycznej oraz wydawniczej, w szczególności prowadzenie prac naukowo-badawczych poświęconych zagadnieniom prawnym oraz społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzenie działań informacyjnych, zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności przyczyn i uwarunkowań.

– szkoleniowej: prowadzenie warsztatów, debat oraz konferencji mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, zwiększanie zainteresowania współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami, w tym prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.

Misją Instytutu jest natomiast praca na rzecz trzech kluczowych obszarów współpracy oraz rozwoju młodzieży: edukacji oraz pomocy prawnej, rozwoju i ochronie kultury, a także promocji Polski i polskiej kultury za granicą. Instytut działa na rzecz zwiększania instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi również działania mające na celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobiegania przestępczości. Zajmują się podtrzymywaniem i rozpowszechnianiem kultury oraz tradycji narodowej jak i lokalnej, w tym podejmowanie działalności na rzecz promowania etosu propaństwowego. A co za tym idzie zajmują się też ochraną materialnych i niematerialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczególną uwagę poświęca promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także niesieniu pomocy Polonii i Polakom za granicą. Pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności nieletnim oraz konsumentom za pomocą edukacji oraz pomocy prawnej. Prowadzą działania mające na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, zwiększanie zainteresowania współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami, w tym prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.

W ostatnim czasie Instytut ogłosił rekrutacje do bardzo interesującego programu Ambasadorzy Dialogu Nowej Generacji. Skierowanego do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów zainteresowanych polityką młodzieżową oraz aktywizacją społeczeństwa, szczególnie w obszarach życia społecznego takich, jak: ekologia, klimat oraz środowisko, wymiar sprawiedliwości, partycypacja społeczna. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji wezmą udział w szkoleniach, spotkania integracyjne, możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu projektów i stworzenia sieci kontaktów, pakiet gadżetów. Z swojej strony zachęcam wszystkie osoby spełniające powyższe warunki do spróbowania swoich sił i rekrutowania się do programu, więcej informacji odnośnie rekrutacji zainteresowane osoby znajdą na profilu Facebookowym Instytutu.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.facebook.com/IREPSO

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zmieniaj państwo z NGO | Szkolenia

Aktualności

KIPR organizuje Akademię NGO!

Aktualności

No właśnie, o kim pamiętać 1 marca [Felieton]