Komunikaty

Znamy kandydatów do składu Komitetu Sterująco-Monitorującego w programie NOWEFIO

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: niw.gov.pl/dla-mediow/

24 lutego 2021 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła uchwałę w sprawie wskazania kandydatów do Komitetu Sterująco-Monitorującego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy powołany przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Po raz pierwszy została wyznaczona w 2003 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego. W składy Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego. To od ich doświadczenia oraz zaangażowania w życie trzeciego sektora tak naprawdę zależą kompetencje całego organu. Do zadań Rady należy opiniowanie i konsultowanie nowo powstających dokumentów i ustaw. Rada stanowi również okno dialogu społecznego między sektorem publicznych a trzecim sektorem.

RDPP jako kandydatów na nową kadencję Komitetu Sterująco-Monitorującego rekomenduje Natalię Bujak z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Wojciecha Deca ze Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Alicję Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Karola Gutsze z Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, Wjciecha Jachimowicza z Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, Przemysława Jaśkiewicza z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Piotra Nowackiego ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Waldemara Weihsa z Fundacji „Merkury”.

Obecnie trwa głosowanie obiegowe odnośnie wyboru kandydatów.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres SACRIS we Fromborku

Aktualności

Fundraising w małym zespole jest możliwy