Grant

Nowa edycja programu grantowego Fundacji Orlen

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: infoPłockTV, [screenshot]

Fundacja Orlen powraca z czwartą już edycją programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, którego środki mają być przeznaczane na renowację Miejsc Pamięci. Celem programu jest uczczenie historii narodowych bohaterów poprzez renowację i rewitalizację obszarów historycznych z nimi związanych. W tym roku na wsparcie lokalnych działań Fundacja przeznaczy 200 tys. zł.

Program Czuwamy! Pamiętamy! to doskonała okazja dla lokalnych społeczności, aby przypomnieć sobie historię bohaterów, którzy niegdyś walczyli w imię dobra naszego kraju bądź osób, które przyczyniły się do wzrostu prestiżu czy rozwoju regionu. Każdy wnioskodawca może wnioskować maksymalnie o 7 000 zł. Uzyskane kwoty mogą zostać przeznaczone na różne typy działań upamiętniających wybrane skrawki historii. Program obejmuje tworzenie nowych tablic pamiątkowych lub informacyjnych, renowację miejsca pochówku lub śmierci, postawienie pomnika. Dozwolona jest także odnowa i rewitalizacja istniejących pomników.

Założeniem programu nie jest tylko zmiana fizyczna. Wprowadzone zmiany w Miejscach Pamięci mają zawierać walor edukacyjny – mają stanowić przyjemniejszą formę lekcji historii zarówno dla młodszych jak i starszych pokoleń. Wpłynie to pozytywnie na poczucie przynależności do regionu, wzmacniając sentyment do Małej Ojczyzny, a może nawet zachęci do dalszego eksplorowania i propagowania lokalnej historii. Ponadto, ten zwrot w stronę korzeni doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności turystycznej danego regionu, a sami turyści będą mieli okazję poznać nieznanych dotąd bohaterów narodowych.

W programie wnioskować mogą zarówno osoby prawne, czyli przykładowo jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia czy Koła Gospodyń Wiejskich, jak również podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak stowarzyszenia zwykłe czy spółdzielnie mieszkaniowe. Osoby fizyczne nie są uprawnione do brania udziału w programie. Co ważne, każdy z podmiotów może zgłosić tylko jeden wniosek, używając dedykowanej do tego celu platformy online. Do wniosków należy załączyć 5 fotografii ukazujących konkretne Miejsce Pamięci. Skąd taki wymóg? Ułatwi to bowiem pracę komisji rozpatrującej wnioski, a poszczególne wnioski uczyni bardziej wiarygodnymi. Ostateczny termin złożenia wniosku to 28 kwietnia 2021 roku, z kolei jego rozpatrzenie ma nastąpić do maja tego roku.

Co może być finansowane w ramach programu? 

Przede wszystkim koszty zakupu i transportu materiałów niezbędnych do realizacji obranych projektów, oraz koszty pracy robotników realizujących projekt. Jeżeli na czas realizacji projektu przypadnie termin opłaty abonamentu za grobowiec, można go opłacić przy pomocy środków z projektu. Z pozyskanych środków można pokrywać wszelkie opłaty skarbowe, przykładowo te związane z pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.

źródło: strona Fundacji

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także