Bez kategorii

Zielony trzeci sektor #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zrzesza jedenaście organizacji z całej Polski, które podobnie jak samo zrzeszenie podejmuje tematykę związaną z ekologią i ochroną środowiska. Związek skategoryzować można jako federacją branżową, ponieważ zrzeszony w niej podmioty łączy wspólna myśl przewodnia. Polska Zielona Sieć sama jest członkiem kilku zrzeszeń organizacji: trzech międzynarodowych (CEE Bankwatch Network, ANPED, SFTEAM) oraz sześciu krajowych (Ogólnopolska Federacja Organizacji Poza-rządowych OFOP, Grupa Zagranica, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Pol-skich POE na rzecz Funduszy UE, Koalicja Clean Clothes Polska). Ponadto Związek nawiązał partnerstwo z Centrum Prawa Ekologicznego, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz z Polskim Klubem Ekologicznym. 

Fundamentem działalności Zielonej Sieci jest „budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej”1. Swoją misję PZS realizuje poprzez działalność analityczną. Na swojej stronie internetowej zamieszcza najnowsze publikacje, dotyczące aktualnie podejmowanych tematów z zakresu, energetyki oraz transformacji energetycznej Polski (z podziałem na pojedyncze regiony), a także szereg poradników edukacyjnych, które swą tematyką zahaczają o odpowiedzialne zakupy czy energetykę obywatelską.

Do głównych kampanii prowadzonych przez Polską Zieloną Sieć są:

•          Kampania Kupuj Odpowiedzialnie, która w 2016 roku przekształciła się w odrębną fundację; założeniem kampanii a teraz działań statutowych fundacji jest podniesienie wrażliwości konsumentów na kupowanie produktów mało szkodliwych dla środowiska (zarówno, jeśli chodzi o ich proces produkcji jak i późniejszą utylizację).

•          Akcja dla Globalnego Południa, realizowana w partnerstwie z Instytutem Globalnej Odpowiedzial-ności, Counter Ballance, Polską Akcją Humanitarną, Grupę Zagranica, CEE Bankwatch Network oraz Amani Kibera Organization. Działania podejmowane w ramach akcji dotyczą tworzenia materiałów edukacyjnych (przykładowo na temat suwerenności żywieniowych krajów afrykańskich), monitorowania polskiej polityki oraz nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami. Celem natomiast jest wyrównywanie szans w krajach słabiej rozwiniętych względem tych o bardziej optymistycznym wskaźniku rozwoju2.

•          Fundusze dla zrównoważonego rozwoju w regionach to projekt zakończony w 2016 roku, który zakładał aktywizację obywateli oraz organizacji pozarządowych skoncentrowanych na działaniach proekologicznych, w zakresie partycypacji w projektowaniu struktury funduszy europejskich w Regionalnych Programa Operacyjnych w 16 województwach. Projekt finansowany był z regrantingu funduszy EOG Fundacji Batorego i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

  1. Polska Zielona Sieć: O nas,

    http://zielonasiec.pl/o-nas/,

    [dostęp: 23.08.2021 r.].
  2. Globalne południe: O programie Akcja dla Globalnego Południa,

    http://globalnepoludnie.pl/Akcja-dla-Globalnego-Poludnia,59,

    [dostęp: 23.08.2021 r.].

Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli „Lekcja Enter”

Aktualności

Konkurs MON: „Niepodległość to Nasza Sprawa”