Felieton

„Solidaryzm społeczny” odpowiedzią na problemy współczesnego świata?

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli udział w badaniach nad prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami budowy gospodarki społecznie wrażliwej zgodnie z zasadą solidaryzmu społecznego. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl opowie Łukasz Musiatowicz.

Na początku kilka słów o tym czym jest solidaryzm społeczny a jest to kierunek społeczno-polityczny. Początek jako doktryna sięga II połowy XIX w. Nurt ten powstał we Francji. Zakłada, że podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów wszystkich warstw społecznych niezależnie od istniejących różnic majątkowych i społecznych. W myśl tego przesłania studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowali prace bliżej przybliżające nam idee solidaryzmu społecznego.

Praca Pani Sary Kołotyło pt. ,,Postawy wobec osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”’’ miała charakter poglądowy i została napisana w oparciu o niezależne badania przeprowadzone m.in. wśród osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Obejmowała także socjologiczno-psychologiczne postawy i podejście w kontekście definicji postaw i ich analizy z zachowaniem stosownych regulacji prawnych.

Pan Norbert Długosz w swojej publikacji skupił się na analizie ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 109c. Przeanalizowane zostały zagadnienia stanu posiadania, a także poszukiwania, konserwacji, restauracji i ochrony zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych.

Pan Oskar Jurek w publikacji pt. ,,Polska w obliczu perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu” omówił problematykę i świadomość społeczeństwa odnośnie planu przedstawionego przez Komisję Europejską w zakresie polityki energetycznej państw członkowskich.

Panie Andżelika Pokrywka i Ewa Prokop-Rodzoń swoją pracę zatytułowały ,,Jak studiować i nie zbankrutować, czyli o pomocy materialnej dla studentów’’.  W publikacji poruszyły temat pozyskiwania przez młodych ludzi funduszy na podjęcie studiów na uczelniach wyższych z uwzględnieniem aspektów dotyczących solidaryzmu społecznego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane z Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Krakowa i Poznania.

Warto zapoznać się z pracami przygotowanymi przez Studentów, gdyż poruszają one interesujące i ciekawe zagadnienia bliskie społeczności nie tylko akademickiej. Sama zaś  Fundacja Instytut im. Mikołaja Sienickiego jest niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego. Warto bliżej śledzić jej działalność a przede wszystkim publikacje naukowe które są interesującym oraz ciekawym źródłem informacji.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

Strona główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Misja wybitnej Heleny Kmieć

Aktualności

Czy nasi rodacy z dawnych Kresów zapominają o polskości?