Komunikaty

Wybrane problemy sportu amatorskiego w Polsce [ANALIZA KIPR]

icon
icon
1 minut
Udostępnij

W Polsce sport amatorski cieszy się szczególnym wsparciem ze strony władz publicznych, zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o sporcie. Kultura fizyczna, obejmująca sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację ruchową, jest uważana za istotny element rozwoju społecznego. Jednakże, pomimo tego uznania, sport amatorski w kraju napotyka na szereg problemów, którymi warto się zainteresować.

Na przestrzeni lat sport amatorski spotykał i wciąż spotyka się ze zróżnicowanymi problemami znacząco wpływającymi nie tylko na amatorskie kluby sportowe, lecz w znacznej mierze na zawodników posiadających status amatora. Niniejsze opracowanie wskazuje wybrane problemy sportu amatorskiego w Polsce, zawiera ich opis oraz postulaty de lege ferenda mające prowadzić do rozwiązania opisanych problemów.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także