Felieton

Zainspiruj się z Fundacją ING Dzieciom

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. youtube.com, kadr z filmiku "Turnusy Uśmiechu w Wiśle"

W ciągu 28 lat działalności Fundacja ING Dzieciom realizowała wiele projektów społecznych. Założeniem Fundacji jest przede wszystkim wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży, ale również wsparcie lokalnych społeczności oraz aktywizacja społeczna w zakresie świadczenia wolontariatu. Bowiem bez nieocenionej pracy wolontariuszy prawdopodobnie żaden z projektów nie osiągnął by takiego sukcesu. Działalność Fundacji skupia się wokół czterech głównych obszarów: edukacji, terapii, wolontariatu, a także sportu i rekreacji.

Fundacja ING Dzieciom współpracuje i wspiera inne organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, świetlice środowiskowe, ośrodki pomocy społecznej oraz szpitale z oddziałami pediatrycznymi.

Od 13 lat organizowane są Turnusy Uśmiechu, czyli dwutygodniowe, bezpłatne wyjazdy dla dzieci, organizowane wspólnie ze szkołami i NGO. Do tej pory Fundacja zrealizowała 250, w których udział wzięło w sumie 11 688 uczestników. W wyjazdach biorą udział 50-cio osobowe grupy, a zajęcia dostosowywane są w zależności od potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczestników. 

źródło: youtube.com

Są dwa rodzaje turnusów. Turnusy edukacyjne, które oprócz aktywnego spędzania czasu wolnego zakładają również edukację. Dzieci wraz z kadrą poza uczestnictwem w zajęciach odwiedzają muzea, galerie, skanseny i inne tego typu ośrodki, zdobywając tym samym wiedzę o regionie, kulturze oraz historii. 

Drugą częścią programu są turnusy terapeutyczne, stawiające nacisk na zajęcia rehabilitacyjne, dla dzieci zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia ze względu na niepełnosprawność. W ramach turnusu dzieci będą miały okazję korzystać z zabiegów relaksacyjnych, tj. masażach, magnetoterapii oraz odbywać zajęcia ruchowe w basenie bądź korekcyjne na sali gimnastycznej.

źródło: youtube.com

Fundacja ING Dzieciom w programie Pomarańczowa Siła podejmuje się również inicjatyw związanych z aktywizacją sportową dzieci z niepełnosprawnościami. Częstą sytuacją na zajęciach WF jest pomijanie dzieci, które nie są w pełni sprawne i pozbawianie ich możliwości aktywnego uczestnictwa w lekcji. Organizatorzy programu dostrzegli problemy dotykające dzieci niepełnosprawne, dlatego ich celem jest nie tylko zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale również uwrażliwienie nauczycieli na ich potrzeby. 

Program trwa 5 miesięcy, podczas których wygrane zespoły wezmą udział w pięciu rundach – każda dotyczy innego rodzaju sportu. Ponadto zespoły otrzymają pięć paczek zawierających gadżety sportowe i będą miały okazję uczestniczyć w pięciu spotkaniach z ambasadorami projektu. Na stronie organizatora znajduje się wiele filmików ilustrujących przebieg projektu. 

źródła: strona Fundacji ING Dzieciom, youtube.com

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Targi NGO już za tydzień!

Aktualności

Jak wygląda procedura likwidacji stowarzyszenia?