Wydarzenia

„Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości” – doroczna konferencja NIW-CRSO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

To już czwarta doroczna konferencja organizowana przez NIW-CRSO. Przed uczestnikami 14 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 70 ekspertów – przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością organizacji obywatelskich jest to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat potrzeb 
i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w III sektorze.

Zaplanowane na 25-26 listopada 2021 r. wydarzenie będzie okazją do rozmowy na temat zachodzących obecnie zmian oraz ich wpływu na działalność organizacji obywatelskich. Wprowadzeniem do dyskusji będzie wystąpienie prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, które zainauguruje konferencję.

Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków. Organizacje III sektora muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żeby skutecznie budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Te wyzwania będą przedmiotem debaty głównej pt. „Sektor obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia”.

W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z perspektywami 
i kierunkami rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce, odpornością instytucjonalną III sektora na kryzysy oraz pracą organizacji obywatelskich na rzecz seniorów w czasie pandemii COVID. Tematem rozmów będą również programy zarządzane przez Instytut, wolontariatu, think tanków oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugiego dnia konferencji zaprezentowany zostanie również raport z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”, którego autorami są Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn i Łukasz Samborski – Współprzewodniczący RDPP, Dyrektor 
RC Gdańsk.

– Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania sektorów pozarządowego oraz publicznego do nowych warunków, a także uwypukliły aspekty, które wymagają poprawy. Jestem pewny, że nasze spotkanie będzie okazją do wielu inspirujących rozmów na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego – mówi Michał Rulski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Serdecznie zapraszam do udziału w naszej konferencji przedstawicieli trzeciego sektora oraz osoby zainteresowane jego rozwojem i przyszłością – dodaje. 

Powyższa informacja prasowa została udostępniona do publikacji dla Redakcji Portalu Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

FSUSR dofinansuje letni wypoczynek dzieci rolników

Aktualności

Dla dobra społeczeństwa – organizacje społeczne cz. I #poznajNGO

Aktualności

Rzeszowski WUP wyciąga pomocną dłoń do rodzin w potrzebie