Komunikaty

Wspieraj seniora – program pomocy dla osób starszych

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Ze względu na utrzymującą się od miesięcy sytuację epidemiologiczną, wsparcie i pomoc osobom starszym stało się jeszcze większym priorytetem. Wychodząc na przeciw potrzebom seniorów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program, mający zapewnić ochronę zdrowia i życia osób po 70. roku życia. Program dotyczy dofinansowania gminnych ośrodków pomocy społecznej w celu zapewnienia im możliwości świadczenia usług dla potrzebujących seniorów.

Seniorze, zostań w domu

Bez odpowiedniej reakcji immunologicznej, spowodowanej przede wszystkim wiekiem, pandemia wirusa COVID-19 jest o wiele większym zagrożeniem niż dla osób młodszych. Z wiekiem zwiększa się podatność na wszelkie infekcje, a jednocześnie obniżają się zdolności obronne organizmu.

Z czym wiąże się spadek kompetencji układu immunologicznego? Jest to najczęściej skorelowane z wieloma chorobami współistniejącymi, stylem życia (szczególnie siedzący tryb życia, nieodpowiednie odżywianie) oraz z niekorzystnymi warunkami środowiska. Poza wyżej wymienionymi, obniża się także zdolność regeneracyjna w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, co związane jest ze zmianami w odpowiedzi komórkowej i gospodarce hormonalnej. Odpowiedź komórkowa to mechanizm polegający na wytwarzaniu i namnażaniu limfocytów T, kontrolowanych przez grasicę i odpowiedzialnych za reakcję immunologiczną organizmu.

Do kogo kierowany jest program?

Jak zauważa organizator programu, najszybciej powiększającą się grupą, w ramach subpopulacji osób starszych, są osoby między 70 a 74 rokiem życia. W roku 2019 ich liczba wynosiła 4 484 582(do potęgi drugiej). Stąd też zrodził się pomysł, aby właśnie tą grupę objąć dodatkowym wsparciem. Usługi świadczone przez gminy na rzecz seniorów mają dotyczyć przede wszystkim dostarczania zakupów towarów podstawowych, tj. spożywczych oraz środków higienicznych.  

Zasady Opieki

Opieką w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów objęci są seniorzy po 17. roku życia lub w wypadkach szczególnych – osoby poniżej 70. roku życia. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak brak możliwości zapewnienia sobie niezbędnych do przeżycia artykułów, brak ochrony ze strony rodziny czy złego stanu zdrowia, osoby młodsze mogą kwalifikować się do programu. W akcji Wspieraj Seniora kwalifikują się osoby, które aktualnie otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Warto wspomnieć, iż usługa nie jest świadczona wedle kryterium dochodowego, a kwotę za zakupy reguluje sam senior.

Uruchomiona została specjalna infolinia dla seniorów potrzebujących wsparcia. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 505 11 11, a osoba po drugiej stronie słuchawki zgłosi potrzebę odpowiedniemu ośrodkowi opieki społecznej.

Jakie podmioty kwalifikują się do udziału w programie?

W programie mogą brać udział gminy, na terenie których znajdują się ośrodki pomocy społecznej bądź organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w tym zakresie. Ponadto, gminy mogą wykupić usługi od sektora prywatnego bądź nawiązać współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. Zatem do zadań władz gminy należy organizacja i koordynacja wykonania zadania oraz przygotowanie sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania w 2020 roku. Sprawozdanie musi zostać złożone na ręce wojewody do 31 stycznia 2021 roku.

źródła:

Strona Główna

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wspieraj-seniora

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/O/D20191507.pdf

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/anatomia/grasica-budowa-co-to-jest-grasica-jakie-pelni-funkcje-aa-yW5z-AXK8-WW1R.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także