Luźne tematy

Wolontariat w czasach zarazy

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

E-wolontariat funkcjonuje już od wielu lat, jednak to podczas pandemii zdecydowanie zyskał na znaczeniu. Stał się furtką dla osób chcących nieść pomoc innym, a także dla tych, którym wyjątkowo silnie doskwiera samotność w okresie zwiększonej izolacji społecznej. Celem e-wolontariatu nie jest zastąpienie tradycyjnego wolontariatu, a jedynie rozszerzenie jego możliwości i pola działania. W ten sposób większa część społeczeństwa może zaangażować się w działalność społeczną.

Skutki izolacji społecznej

Wybuch pandemii spowodował, że wiele osób musiało drastycznie zmienić swój tryb życia. Przejście na pracę i szkołę zdalną, całkowity lockdown, chaos informacyjny – wszystkie te czynniki stanowią ogromne obciążenie dla ludzkiej psychiki. Psychologowie i lekarze utrzymują, że pandemia koronawirusa to nie jedyne zagrożenie z jakim musimy się mierzyć. Przewlekły stres towarzyszący życiu w obecnej sytuacji silnie wpływa stan psychiczny i fizyczny społeczeństwa. Oprócz tego, musimy borykać się z mocno ograniczonymi kontaktami międzyludzkimi oraz często z brakiem możliwości podejmowania aktywności ruchowej.

Długofalowy stres może powodować wzrost zapadalności na choroby psychiczne związane z ciągłym niepokojem i osamotnieniem: przede wszystkim są to zaburzenia i stany lękowe, a w ich wyniku nawet depresja. Dodatkowo częstym zjawiskiem jest sięganie po substancje psychoaktywne oraz alkohol. 

Jak temu zaradzić?

Co robić, aby zminimalizować negatywne skutki pandemii? Całe życie społeczne, kulturalne oraz naukowe z nową siłą przeniosło się w przestrzeń wirtualną. Eksperci mówią, że chociaż namiastka kontaktu międzyludzkiego w formie wiadomości czy spotkań wideo, może w dużym stopniu wpłynąć na redukcję napięcia i odczuwanego stresu. Ludzie są kreatywni – powstają wirtualne kluby książki, tworzone są e-wykłady i webinaria na przeróżne tematy, a facebookowe grupy przechodzą swój renesans i zyskują coraz więcej nowych członków.  

Wszystkie powyższe aktywności internetowo, jak najbardziej są korzystne. Warto jednak zastanowić się, co zrobić by nasza działalność była zarówno korzystna dla naszego zdrowia psychicznego jak i dla reszty społeczeństwa. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydaje się e-wolontariat. W wyniku pandemii rola i nieoceniona pomoc wolontariuszy nie straciła na znaczeniu – stało się wręcz przeciwnie. Zapotrzebowanie na wolontariuszy zdecydowanie wzrosło, zmalały jednak możliwości organizacyjne dla wolontariuszy. Przeniesienie wolontariatu do sieci może okazać się nie lada wyzwaniem. Warto zaznaczyć, iż internet jest doskonałym źródłem mogącym jednoczyć potencjalnych wolontariuszy.

Czym jest e-wolontariat?

Definicja e-wolontariatu nie różni się od klasycznej jego formy. Centrum Wolontariatu podaje, iż „wolontariat to świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie”. E-wolontariat natomiast, jak każdy może się domyślić jest to działalność w całości świadczona za pomocą sieci internetowej i nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Poza czynnikiem wirtualnej pomocy, nie różni się od zwyczajnego wolontariatu. Tu również potrzebny jest altruizm i chęć poświęcenia swojego czasu i umiejętności na rzecz danej społeczności. W e-wolontariacie można dopatrywać się nieco szerszych perspektyw szerzenia pomocy. Jest bardziej globalny, zachodzi w nowych, dotychczas niedostępnych obszarach i nie ogranicza go czas ani przestrzeń.

Formy e-wolontariatu

W czasach pandemii, chyba najbardziej rozpowszechnioną formą wolontariatu jest działalność lokalna, prowadzona na rzecz osób objętych kwarantanną. Na facebooku funkcjonuje wiele grup związanych z tzw. mikrowolontariatem, na których ogłaszają się zarówno wolontariusze, jak i osoby potrzebujące pomocy. W ramach tej dziedziny, pomoc najczęściej sprowadza się do robienia i dostarczania zakupów, wykupywania e-recept czy wyprowadzania czworonogów. Oprócz tego, rozpowszechniany jest e-learning i to nie tylko w ramach szkolnego podwórka. Organizowane są e-lekcje, webinary i e-szkolenia dla przeróżnych grup wiekowych. E-wolontariat może wiązać się również z prowadzeniem aktywności dziennikarskiej, artystycznej czy tłumaczeniowej. Tworzone są blogi i portale informacyjne, zarówno te lokalne jak i ogólnokrajowe. Powstaje wiele grafik informacyjnych czy organizowane są konkursy artystyczne. Ochotnicy zgłaszają się do tworzenia obcojęzycznych wersji stron internetowych. W dobie pandemii w-wolontariat często przybiera formę telefonów zaufania czy psychologicznych poradni internetowych, oferujący wsparcie dla osób wyjątkowo dotkniętych skutkami izolacji społecznej. Ze względu na panujący chaos informacyjny, wolontariusze powszechnie zgłaszają się do tworzenia baz informacji i tworzenia tekstów fact-checkingowych.

Jak zacząć?

Przygodę z e-wolontariatem zacząć od wyszukania tego hasła w wyszukiwarce. W sieci można trafić na wiele stron oferujących pracę dla wolontariuszy – przykładowo są to strony takie jak e-wolontariat.pltudu.org.pl czy mojwolontariat.pl, na których znajdziemy dziesiątki ofert z przeróżnych dziedzin. Ważne, by nawiązując kontakt z oferentami jasno określali na jakich zasadach będzie funkcjonowała współpraca. Nie zawsze konieczne jest bowiem podpisywanie umowy wolontariackiej. 

źródła:

https://cloud1o.edupage.org/cloud/E-Wolontariat_____wykorzystanie_nowych_technologii_%281%29.pdf?z%3A5ZD6b7k6xzBcOLUBN3fXMxd%2F35iUaqGyhmr8Azxd9Yg5IEctk8kLSNMybepZFuG1

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/e-wolontariat-czyli-jak-pomagac-i-uczyc-sie-dzieki-nowoczesnym-technologiom

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/e-recepta-e-lekcja-e-wolontariat

https://pulsmedycyny.pl/skutki-pandemii-koronawirusa-przewlekly-stres-uderza-nie-tylko-w-psychike-988566

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

RDPP ogłasza nabór do Komitetu Monitorującego KPO