Komunikaty

NIW CRSO zaprasza do konsultacji społecznych nowego programu

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Narodowy Instytut Wolności CRSO zapowiedział konsultacje społeczne odnośnie regulaminu do nowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030. Do czynnego udziału w konsultacjach zachęca się wszelkie organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie. Mile widziane wszelkie propozycje i pomysły dotyczące formy jaką ma przybrać przedsięwzięcie.

Przedmiotem niniejszego Programu będzie niesienie wsparcia instytucjonalnego istniejących podmiotów jak i umożliwianie tworzenia nowych MDSów. Powyższe stanowią dwa nadrzędne priorytety Programu. Narodowy Instytut Wolności opracował już wstępną wersję Regulaminu. Jednakże mając na uwadze potrzeby trzeciego sektora, do którego to bezpośrednio kierowany jest program, istotne jest, aby przedstawiciele organizacji pomogli uformować ostateczną wersję Regulaminu. Sektor pozarządowy wie najlepiej czego zazwyczaj brakuje w tego typu przedsięwzięciach i co należy zrobić, aby te brakujące ogniwa udoskonalić.

Organizator przewiduje przeznaczyć łączną kwotę 8 122 500 zł na pierwsze trzy lata trwania Programu, tj. na 2021, 2022 oraz 2023 rok. Pozostając w kwestii finansowej warto zaznaczyć, iż wniesienie wkładów własnych nie jest wymogiem otrzymania dofinansowania.

Czym są Międzynarodowe Domy Spotkań? 

W dużym skrócie Międzynarodowe Domy Spotkań to miejsca wyjątkowe, które łączą teraźniejszość z przyszłością. MDSy stanowią przestrzeń do rozwoju, dialogu międzykulturowego i poszerzania horyzontów wśród młodzieży podejmujących w nich edukację. Są to zatem ośrodki edukacyjne, zatrudniające doskonale wyszkolonych pedagogów, którzy dbają o to, by przekazać młodzieży wyznawane wartości, a także o to by zaszczepić w nich chęć dążenia do porozumienia międzynarodowego. W MDSach organizowane są zjazdy młodzieżowe, w ramach których młode pokolenie zdobywa wiedzę „z pierwszej ręki” o historii i kulturze innych narodów. 

Celem, a w zasadzie wynikiem działalności tego typu ośrodków jest usuwanie barier, a zarazem wzmacnianie międzynarodowych więzi i przyjaźni. Młodzież w trakcie takich spotkań ma okazję wymiany myśli i doświadczeń, co pozwala wykorzeniać krzywdzące stereotypy, bardzo często zamykające wiele furtek. Narodowy Instytut Wolności dostrzegł potrzebę integracji międzynarodowej i zwiększenia udziału rodaków w tym zakresie. Dlatego też, tworząc niniejszy program zakłada się, iż wzrośnie rola oraz wpływ społeczny MDSów.

Zachęcamy do brania udziału w konsultacjach – aby tego dokonać należy wypełnić formularz konsultacyjny dostępny na stronie niw.gov.pl a następnie przesłać go na adres mbrodawka@niw.gov.pl w terminie do 10 maja 2021 roku. 

źródło: ogłoszenie o konsultacjach strona niw.gov.pl, MDS w Oświęcimiu

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także