Komunikaty

VII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
3 minut
Udostępnij

We wtorek, 31 stycznia odbyło się VII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnej kadencji. Po powitaniu przedstawicieli i gości przez współprzewodniczącego Rady – Szymona Dziubickiego głos zabrała Marta Dietrich, doświadczona działaczka III sektora, która przedstawiła Radzie prezentację na temat raportu „Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze” przygotowanego w ramach projektu „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”.

Podczas prezentacji przedstawiono szereg statystyk, między innymi tych dotyczących wynagrodzeń pracowników III sektora. Większa część, aż 46% pochodzi ze źródeł projektowych, natomiast ze składek członkowskich i darowizn kolejno 5% i 3%. Działaczka zwróciła uwagę, że zatrudnianie w NGO jest wyjątkowo atrakcyjne ze względu na panującą w organizacjach pozarządowych kulturę organizacyjną: równe traktowanie, atmosfera, elastyczne godziny pracy oraz przestrzeganie praw do urlopu i wypoczynku. Na koniec Marta Ditrich przedstawiła rekomendacje dotyczące kierunków działań organizacji w celu poprawy stabilności zatrudnienia. Raport sugeruje m.in. wspieranie podmiotów w procesie budowania strategii organizacyjnych, a także wdrażanie długotrwałego myślenia o rozwoju organizacji.

Pełen raport dostępny jest na stronie internetowej: www.kustabilizacjingo.org.pl/oprojekcie/raporty-z-badan/

Przedstawienie prezentacji zdeterminowało tematy dalej podejmowanych dyskusji, podczas których do przerwy głos zabierali m.in. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” profesor Marcin Zieleniecki oraz Przedstawicielka Głównego Urzędu Statystycznego. Za przygotowanie raportu publicznie dziękował jego twórcom dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

W dalszej części posiedzenia Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek przedstawił Radzie sprawozdanie ze swoich działań w 2022 roku. Minister rozpoczął od przedstawienia szeregu programów dla budowy kompetencji młodzieży. Następnie wspomniał o ogólnopolskich konsultacjach nowego przedmiotu szkolnego „Biznes i Zarządzanie” jako odpowiedzi na komunikowane przez młodzież potrzeby nauki przedmiotów praktycznych w obszarze ekonomii, biznesu i pracy projektowej. Przypomniał także o kontynuacji praz nad Strategią RP na rzecz Młodego Pokolenia oraz o Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych i innych ważnych wydarzeniach organizowanych dla młodzieży. Minister wspomniał również, że 19 września został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Dalsza część obrad polegała na wolnej dyskusji i zabieraniu głosu w istotnych sprawach bieżących związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Choćby dyrektor Fundacji RC Łukasz Samborski zwrócił uwagę, że rady młodzieżowe są niekiedy powoływane tylko po to, żeby władze samorządowe pokazały swoją wolę dialogu z młodym pokoleniem i w związku z tym, warto podjąć temat ewaluacji młodzieżowych rad. W temacie rad głos zabrała także radna do sejmiku wojewódzkiego Bożena Lisowska. Wiceprezes Stowarzyszenia Ekoskop Maciej Kunysz zwracał uwagę na drażliwy temat zatrudniania kobiet w ciąży przez organizacje pozarządowe. Podkreślał także, że 3-5% PKB wytwarza zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, o czym państwo nie powinno zapominać.

Posiedzenia rady są czasem otwartych dyskusji w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Portal Aktywiusz.pl otrzymał patronat Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będziemy stale informować o bieżącej działalności Rady, a także relacjonować jej posiedzenia. Portal inauguruje także swój newsletter pod patronatem Rady.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Słów kilka o Uczniowskich Klubach Sportowych

Aktualności

Działalność studencka dla Rzeczypospolitej Polskiej