Bez kategorii

Paweł Kwietniewski o świętokrzyskich grantach dla NGO. Jakie fundusze można pozyskać? [WYWIAD]

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Z Pawłem Kwietniewskim, wieloletnim działaczem społecznym, pracownikiem Fundacji imienia Stefana Artwińskiego rozmawia Mateusz Bartkowicz

Mateusz Bartkowicz: Czy mógłby Pan opowiedzieć nam więcej na temat Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego? Skąd wziął się pomysł, aby Fundacja imienia Stefana Artwińskiego została regionalnym operatorem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich?

Paweł Kwietniewski: Świętokrzyski Fundusz Lokalny to Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet tego zadania. W tym roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje wnioski od 6 marca do 31 marca przez stronę www.swietokrzyskiegranty.pl. W zależności od podmiotu uprawnionego do składania wniosku, mogą pozyskać od 2 do 5 tys. złotych lub od 2 do 7 tys. złotych. Pomysł na realizację tego działania wynikał m.in. z założeń statutowych naszej organizacji, gdzie jednym z filarów naszej organizacji jest wspieranie organizacji pozarządowych.

Jak wyglądała procedura wyboru operatora i z jakimi największymi wyzwaniami mierzycie się Państwo jako operatorzy?

Nasza Organizacja już czwarty rok z rzędu jest operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Jest to bardzo wymagający projekt, który daje nam dużo satysfakcji, zwłaszcza gdy widzimy, jak ciekawe inicjatywy realizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego, właśnie dzięki tym środkom. Realizacja projektu była możliwa dzięki wygranemu konkursowi w 2019 r. i 2021 r. ogłoszonym przez NIW – CRSO  na realizację tego zadania. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach również będziemy mogli być operatorem tego projektu. 

Przejdźmy teraz do bieżącej działalności Fundacji. Jednym z jej celów jest kształcenie młodych elit w duchu służby propaństwowej. W jaki sposób przebiega to wychowywanie w ramach Fundacji. Czy angażujecie Państwo młodzież w realizowanie swoich projektów?

Kształcenie młodych elit w duchu służby propaństwowej od samego początku było  jednym z głównych założeń działań Fundacji. Staramy się realizować szereg wydarzeń kulturalno-patriotycznych. Faktem jest, że zawsze przy realizacji wydarzeń o większym zasięgu potrzebujemy grona osób, które nam pomogą. Takim wydarzeniem były m.in. I Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Udało nam się wtedy zaangażować dużą grupę młodych osób, których pomoc była nieodzowna. Wspólnie dopinając każdy najmniejszy szczegół, zapewniliśmy sukces przebiegu tego wydarzenia. Działalność wolontariacka pozwala wprowadzać młode elity w świat NGO-sów. Najważniejsze jest to, że od samego początku mają kogoś, kto ich poprowadzi, wesprze. Cieszymy się, że tą ważną rolę może odgrywać m.in. nasza Fundacja.

Chciałbym zapytać, jakie są najważniejsze cele Fundacji na najbliższą przyszłość? Czy mógłby Pan podzielić się z nami projektami, które Fundacja imienia Stefana Artwińskiego chciałaby zrealizować?

Mamy wiele ambitnych pomysłów na dalszą działalność naszej organizacji. Niewątpliwie chcielibyśmy kontynuować nasze dotychczasowe projekty związane ze wspieraniem trzeciego sektora, integracją osób młodszych i starszych, podnoszeniem wiedzy historycznej oraz międzynarodowej. W przyszłości chcielibyśmy pozyskiwać środki nie tylko z administracji rządowej i samorządowej, ale także ze środków europejskich. Fundację tworzą młodzi ludzie zaangażowani w sprawy społeczne województwa świętokrzyskiego, pomysłów na pewno nam nie zabraknie!

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Dlaczego ADR dla NGO?

Aktualności

Misja wybitnej Heleny Kmieć