Komunikaty

Festiwal Trzeciego Sektora już 11 września!

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Stowarzyszenie Dolina Kacanki organizuje projekt pod tytułem: „Festiwal Trzeciego Sektora”, który jest kierowany do fundacji, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i klubów sportowych. Na wydarzenie zaproszone są organizacje pochodzące z Województwa Świętokrzyskiego. Podmioty trzeciego sektora są znane zazwyczaj wąskiemu gronu odbiorców, a ich działania są mało widoczne. Projekt ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i sprawić, by organizacje wyszły „z ukrycia”. Organizatorzy informują, że „Festiwal odbędzie się około 11-12 września w Wiązownicy-Kolonii. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację spotkania, wtedy zwiększymy nakład wydawnictwa oraz zrobimy szkolenia on-line dla organizacji”.

Do kogo adresowany jest projekt?

Na stronie organizatorów czytamy: „Projekt skierowany jest głównie do podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu staszowskiego. Nie wykluczamy również udziału organizacji z innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Zadanie polega na dotarciu z informacją, zebraniu i wydaniu  opisu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej pod kątem świadczonych przez nich towarów i usług. Ten swoisty katalog będzie zawierał opis organizacji i usługi oraz towary jakie oferuje podmiot w ramach odpłatnej działalności statutowej lub w innej formie„.

źródło:

http://www.dolinakacanki.pl/dzialanie/festiwal-trzeciego-sektora/

Jakie są cele projektu?

  • Działanie na rzecz świadomości społecznej,
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej,
  • zebranie i wydanie  opisu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej pod kątem świadczonych przez nich towarów i usług,
  • zareklamowanie usług podmiotów ekonomii społecznej i tworzonych przez nie towarów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.dolinakacanki.pl/dzialanie/festiwal-trzeciego-sektora/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących

Aktualności

Stop agresji środowisk LGBT. Projekt ustawy już w Sejmie.