Komunikaty

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniajacego do składu Podkomitetu ds. zdrowia na lata 2021-2027 pn. „Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia”

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz regulaminu naboru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 154 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowej do składu Podkomitetu do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (dalej: Regulamin).

zawiadamia

o braku wyboru, na skutek nie zgłoszenia się żadnej organizacji pozarządowej.

Według par 15 pkt 4 regulaminu naboru decyzje w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organizacji pozarządowych do Podkomitetu ds. zdrowia dokona teraz Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres Aglomeracji Lokalnych