Wydarzenia

Szkolenia PO WER

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rządowe Centrum Legislacji rozpoczyna cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych!

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza oraz konsultacje publiczne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie legislacyjnym, a ich rola będzie jeszcze większa w nadchodzących latach. Dokumenty dotyczące strategii rozwoju społecznego i gospodarczego, zarówno krajowe, jak i europejskie, wskazują na konieczność stanowienia takiego prawa, które byłoby lepiej ukierunkowane na potrzeby obywateli i przedsiębiorców oraz łatwiejsze do stosowania.

Konsultacje publiczne są postrzegane jako jeden z kluczowych elementów tej poprawy. Zgodnie z Krajowym Programem Reform 2022/2023 dotychczasowe przepisy dotyczące konsultacji publicznych projektów aktów prawnych mają być rozbudowane i doprecyzowane. Przewiduje się wpisanie obowiązku prowadzenia konsultacji publicznych do regulaminów Sejmu i Senatu, a także ograniczenie stosowania tzw. procedury przyspieszonej do przypadków dokładnie określonych i wyjątkowych. Wejście w życie tej reformy zwiększy wagę dobrego przygotowania organizacji pozarządowych i partnerów społecznych stanowiących trzon społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w konsultacjach.

Liczymy na to, że dzięki umiejętnościom i wiedzy uzyskanym w trakcie szkoleń organizacje, do których są kierowane te szkolenia, bardziej aktywnie i profesjonalnie niż dotąd będą uczestniczyć w procesie stanowienia prawa.

Organizator – Rządowe Centrum Legislacji

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników.

Każde szkolenie składa się z trzech dwudniowych sesji, które odpowiadają blokom tematycznym:
Blok 1. Rządowy proces legislacyjny: uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu dokumentu rządowego
Blok 2. Proces ustawodawczy w Sejmie i w Senacie, lobbing w procesie stanowienia prawa
Blok 3. Warsztaty w zakresie technik legislacyjnych.
Szkolenia są prowadzone w niewielkich, 20-osobowych grupach.

Organizatorem szkoleń jest Rządowe Centrum Legislacji (RCL), które na co dzień koordynuje działalność legislacyjną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

Prowadzący szkolenia legislatorzy z RCL mają wyjątkową wiedzę ekspercką dotyczącą procesu stanowienia prawa, którą łączą ze szczegółowymi kompetencjami w poszczególnych obszarach prawa, takich jak np. prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze czy prawo ochrony środowiska.

Realizacja szkoleń przez RCL pozwoli zapewnić zajęciom najwyższy poziom merytoryczny, a jednocześnie dostosować je do potrzeb i zainteresowań poszczególnych uczestników.

Weź udział!

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularze i wyślij je na adres e-mail: zgloszenia.power@rcl.gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także