Felieton

Służą Niepodległej i szkolą młodzież

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Omawiając mapę polskich organizacji pozarządowych warto wspomnieć o Fundacji, której patriotyczno-konserwatywny profil przekuto w szereg ciekawych inicjatyw. Plan dla Młodych, włączenie się w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora, oraz projekt Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro to projekty, którymi może się pochwalić Fundacja Służba Niepodległej. Co ciekawe, czasy pandemii i wielu obostrzeń przy organizacji spotkań nie wstrzymały działań młodych działaczy.


Fundacja Służba Niepodległej chcąc aktywnie współtworzyć debatę o przyszłości Polski, zdecydowała się na wydanie Planu dla Młodych, programu będącego wynikiem konsultacji w środowisko młodzieżowych organizacji o profilu patriotycznym. Od maja do listopada 2020 roku – zatem pomimo pandemii na świecie – odbywały się konsultacje w ramach równolegle pracujących grup, zajmujących się tematami takimi jak szkolnictwo wyższe, polityka pronatalistyczna, rozwój Polski lokalnej i młodzi na rynku pracy. W wyniku tych prac został opracowany „Plan dla Młodych”.  

To co istotne w projekcie to teza autorów o konieczności wdrożenia asynchronicznego nauczania zdalnego na szeroką skalę w systemie szkolnictwa wyższego. Przyczyni się to – jak twierdzą autorzy – do wielkiego skoku cywilizacyjnego Polski oraz do wzrostu znaczenia na arenie międzynarodowej.

Z kolei, projekt Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro stworzył platformę uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski młodym osobom chcącym wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. W ramach projektu Fundacja zorganizowała kilkadziesiąt hybrydowych wydarzeń kulturalnych, które zawierały zarówno elementy konwersatoryjne, jak i elementy polegające na poznawaniu dziedzictwa kulturalnego Polski lokalnej. Organizatorzy chcieli stworzyć zaangażowanej społecznie młodzieży – zwłaszcza tej spoza Warszawy – pola do refleksji nad kulturą. W oparciu o sieć klubów Fundacji w całej Polsce stworzono im możliwość współpracy.

Odwołując się do najlepszych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” składał się z seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, na których młodzi ludzie mogli zapoznać się w zróżnicowanej formie z polskim dorobkiem kulturowym i będącą z nią związaną spuścizną aksjologiczno-intelektualną. Wydarzenia odbywały się na terenie całej Polski, głównie w oparciu o istniejące kluby Fundacji, m.in. Kraków, Poznań, Kalisz, Brzyska, Rzeszów, Jasło, Katowice, Ruda Śląska – czytamy w podsumowaniu Fundacji.

Fundacja na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała wiele projektów: m.in. Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego, coroczne Marsze Pileckiego ulicami Warszawy (gdy było to możliwe), Forum Wspólnie dla Przyszłości, Kolegium Służby Publicznej, wystawę „Ignacy Jan Paderewski. Artysta. Ambasador polskości. Mąż Stanu. Filantrop“.

W trudnych czasach pandemii należy przede wszystkim podkreślić udział Fundacji w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów. Projekt wsparło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek już ponad 170 organizacji włączyło się do aktywnej pomocy w ramach Korpusu.

mb/sluzbaniepodleglej.org.pl/youtube.com/wspierajseniora.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

NIW CRSO zaprasza do konsultacji społecznych nowego programu

Aktualności

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących