Luźne tematy

Czy święty Mikołaj jest działaczem społecznym?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. mikolaj.org.pl

Mimo, iż w katolicyzmie dzień świętego Mikołaja ma miejsce tylko raz w roku, Mikołajowie z Fundacji pracują niezmiennie przez okrągły rok. Prowadzone są kampanie społeczne, zbiórki funduszy dla potrzebujących, organizowane są akcje humanitarne, a także wspierana jest nauka i wszelkie próby umiędzynarodowienia jej owoców. Fundacja istnieje od 1998 roku, lecz dopiero 2002 uchwalony został jej statut. Jak można się domyślić, patronem Fundacji jest nie kto inny jak święty Mikołaj, biskup Miry.

Do głównych celów Fundacji należy pomoc społeczna, wspieranie organizacji pozarządowych, promowanie kultury oraz owoców nauki, m.in. polskich badań z zakresu filozofii, teologii czy prawa. Ponadto Fundacja zajmuje się nieodpłatną działalnością w formie prowadzenia kampanii społecznych czy przeprowadzania zbiórek funduszy. Nawet teraz, przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, na stronie mikolaj.org.pl aktywna jest zbiórka funduszy na prezenty dla dzieci, dotkniętych trudną sytuacją finansową. Ważnym elementem jej działań jest edukacja związana pozyskiwaniem funduszy na cele kulturalne, społeczne, a przede wszystkim dobroczynne. 

źródło: mikolaj.org.pl

Działalność społeczna Fundacji nie zamyka się jedynie w charytatywnych zbiórkach pieniężnych, chociaż ta jest bardzo imponująca. Fundacja Świętego Mikołaja przekazała miliony złotych na rzecz potrzebujących. 

Na początku, funkcjonowanie Fundacji opierało się na projektowaniu wielu kampanii społecznych, a przy nich przeprowadzaniu analiz dotyczących największych problemów społecznych obecnych w życiu polskich obywateli. Do najpopularniejszych kampanii należą „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” stworzona dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci czy „Pomóż dzieciom na Litwie” dla Polskiej Akcji Humanitarnej.

źródło: youtube.com

Na chwilę obecną najważniejszym projektem są Stypendia Świętego Mikołaja. Od 2010 roku, kiedy powołana została niniejsza inicjatywa, Fundacja przekazała ponad 2,5 tys. stypendiów we współpracy z 300 szkołami. Dofinansowanie przeznaczone jest dla ambitnych i aktywnych społecznie uczniów, którzy w normalnych warunkach nie byliby w stanie sfinansować zajęć pozalekcyjnych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa, otrzymują dostęp do własnego subkonta, na które wpłacane są darowizny oraz kwoty pochodzące z jednego procenta. 100% funduszy z konta przeznaczanych jest na rzecz stypendiów. Więcej informacji na stronie stypendia.mikolaj.org.pl.

źródła: Strona Fundacji, stypendia św. Mikołaja, Stypendia św. Mikołaja PRZYŁĄCZ SIĘ

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także