Posiedzenia RDPP

IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji

icon
icon
4 minut
Udostępnij

We wtorek, 30 maja, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji. 

Posiedzenie otworzył współprzewodniczący Rady Szymon Dziubicki. Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat programu funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 prowadzona przez Marzenę Pieńkosz-Sapiechę reprezentującą Federację Polskich Banków Żywności. Zgodnie z ustaleniami, w styczniu 2024 roku, 1 300 000 najuboższych polsko-ukraińskich obywateli otrzyma pomoc żywnościową. Żywność o krótkim terminie przydatności zostanie przekazana organizacjom, które będą odpowiedzialne za jej dystrybucję.

Następnie uwaga Rady została zwrócona na temat projektu Europejskiego Roku Wolontariatu 2025. W trakcie dyskusji poruszono kwestię braku wymaganego kworum do głosowania nad uchwałą w sprawie uznania roku 2025 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Decyzja odbędzie się w formie zdalnej. W kontekście rozwoju projektu omawiano również konsultacje dotyczące nowego programu wspierającego koordynatorów. W trakcie dyskusji poruszono kwestię kryzysu wolontariatu jako globalnego trendu po ostatnich wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Zauważono potrzebę podejmowania działań mających na celu rozwinięcie działalności charytatywnej. Francja i jej programy mające na celu rozwój wolontariatu wspomniano jako przykład alokacji kilkuset milionów euro z budżetu. Narodowy Instytut Wolności zatroszczył się o zaangażowaną część społeczeństwa, organizując specjalne warsztaty i szkolenia z zakresu wolontariatu. Ponadto, Europejski Korpus Solidarności został znacznie rozszerzony, a program Erasmus+ również zintegrował w sobie wiele programów.

Kolejnym etapem posiedzenia było omówienie Projektu informacji z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2022 roku. Szymon Dziubicki przedstawił projekt informacji z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) w 2022 roku. W ramach tego projektu omówiono trzy grupy uchwał dotyczących projektów aktów prawnych, wynikających z inicjatywy własnej RDPP oraz przygotowano procedurę wyboru komitetów. Wiele uchwał wspiera organizacje pozarządowe, a Maciej Kunysz zwrócił uwagę na ciągłe doskonalenie działalności RDPP. Szymon Dziubicki zaproponował połączenie zespołów ds. regulacji i dialogu społecznego, dając członkom trzy dni na potwierdzenie chęci udziału.

Następnie odbyła się dyskusja na temat rozwoju ruchu wolontariackiego i społecznego prowadzona przez Wojciecha Jachimowicza-przedstawiciela Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Podczas dyskusji na temat rozwoju ruchu wolontariackiego i społecznego, omówiono następujące kwestie:

 • Dylematy młodych Polaków dotyczące emigracji.
 • Docenienie Kół Gospodyń Wiejskich, które pomimo niewielkich funduszy prężnie działają
 • Istnieje wiele osób gotowych na niesienie pomocy bez oczekiwania na pieniądze, nie interesują ich granty, lecz chęć niesienia pomocy.

Posiedzenie zakończyło przedstawienie Strategii Włączenia Społecznego prowadzone przez Agnieszkę Dudzińską – Ekspertkę w Departamencie Intergracji Społecznej KPRM  (reprezentującą Agnieszkę Ścigaj — członka Rady Ministrów). W ramach dyskusji nad Strategią Włączenia Społecznego przedstawiono cel projektu, który wynika z potrzeby myślenia poza ramami działalności instytucji społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności społecznej poprzez umożliwienie grupom zagrożonym wykluczeniem większego udziału w życiu społecznym i równego dostępu do usług. Strategia Włączenia Społecznego jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zderzenia systemów edukacji i ochrony zdrowia z falą uchodźców wojennych. Pojawienie się uchodźców wydobyło na światło dzienne wiele problemów i braków w systemie, a teraz istnieje możliwość ich naprawy. 

Strategia ma na celu objęcie wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia, mimo że powstała jako impuls. Szczegółowe cele projektu to:

 • Skuteczny i efektywny system polityki włączenia społecznego.
 • Zmiana świadomości społecznej i przełamywanie barier kulturowych
 • Partnerstwo i dialog na rzecz włączenia społecznego.

Projekt obejmuje następujące grupy podmiotów:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • osoby w kryzysie zdrowia psychicznego
 • młodzi dorośli,
 • dzieci (w tym piecza zastępcza),
 • migranci.

Projekt Strategii Włączenia Społecznego jest powiązany z programem SOR (Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju). Jego głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności społecznej, ekonomicznej, środowiskowej i terytorialnej.

Poniższej zamieszamy zdjęcia z wydarzenia.

Autor: Bartłomiej Kosiński/KPRM

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Akcja wyprawka – Caritas wyrównuje szanse edukacyjne

Aktualności

Troska jest boska – Caritas Polska w imię ekologii

Aktualności

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie szkoli wolontariuszy.