Grant

Rusza XIII edycja programu Patriotyzm Jutra

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Patriotyzm Jutra to program grantowy służący dokumentowaniu, odkrywaniu na nowo i upowszechnianiu spuścizny historycznej Polski. Programem zarządza prowadzone przez Ministra Kultury Muzeum Historii Polski w Warszawie. Budżet obecnej edycji programu grantowego wynosi 3 840 000 zł. W tym roku organizator znowelizował regulamin programu, zawierając w nim listę kosztów kwalifikowanych. Pojawił się również wzór wypełnionego wniosku.

Cele programu

Edukacja historyczna, upowszechnianie wiedzy na temat istotnych wydarzeń dziejowych, tworzenie nowatorskich materiałów i narzędzi dydaktycznych to tylko mały fragment działań jakie można podjąć w ramach konkursu. Organizatorzy zachęcają do planowania projektów tak, aby możliwe było ich przeniesienie, chociaż w części, do przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony związane jest to z wciąż czyhającym zagrożeniem epidemiologicznym, z drugiej chodzi o jak największe zwiększenie dostępności nowo powstałych materiałów.

Działania realizowane przez przyszłych beneficjentów mają pozytywnie wpłynąć na potrzebę wspólnoty narodowej oraz na poczucie tożsamości historycznej i kulturowej w narodzie. Znajomość historii jest kluczowym elementem kreowania światopoglądu społeczeństwa oraz ma swój udział w budowie świadomości indywidualnej poszczególnych jednostek. Znajomość wydarzeń zapisanych na kartach historii przyczynia się również do zaangażowania w działania pro obywatelskie i pro społeczne. Dlatego też ważne jest wspieranie inicjatyw mających wzmocnić powyższe.

Kto może brać udział?

Organizator wymienia zamkniętą listę podmiotów mogących przystąpić od konkursu, jak również zamkniętą liczbę form jego realizacji. Uprawnione do udziału są organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne oraz samorządowe instytucje kultury. Wspólnoty kościelne, szkoły i uczelnie artystyczne, państwowe instytucje kultury oraz te współtworzone przez MKiDN są zdyskwalifikowane z udziału w konkursie.

Zamkniętą listą są również działania, jakie będą finansowane w ramach projektu. Nie zamyka to, jednakże drogi do kreatywnych rozwiązań, a jedynie ją wytycza. Co zatem może znaleźć się w projektach? Idąc za Regulaminem są to:

– działania edukacyjno-animacyjne 

– wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne

– działania popularnonaukowe

– projekty popularyzujące wiedzę o historii

– tworzenie stron i portali internetowych powiązanych z motywem przewodnim konkursu

Ponadto potencjalni beneficjenci mogą uwzględniać w swoich wnioskach tworzenie nagrań audio bądź wideo (przykładowo transkrypcję PJM, SJM czy SKOGN) towarzyszących organizowanym wydarzeniom, a następnie bezpłatne ich udostępnianie.

Wnioski należy składać za pomocą formularza online do 23:59 dnia 3 marca 2021 roku. W ubiegłorocznej edycji dofinansowanie otrzymało aż 120 wniosków, realizujących projekty z różnorodnych dziedzin historii – politycznej, gospodarczej, społecznej. Organizatorzy zachęcają, aby zaglądać do opracowanego przez nich wzoru wniosku, by w ten sposób uniknąć potencjalnych błędów merytorycznych.

Źródła: ogłoszenie o programiebroszura reklamująca XIII edycję programuregulamin

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zielony trzeci sektor #poznajNGO

Aktualności

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Anioły mieszkają na Śląsku