Grant

Wsparcie dla projektów z niewielkich wsi i miast – program „Równać Szanse”

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Projekt przeznaczony jest dla podmiotów z wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Wnioskować mogą NGOsy, domy kultury, ochotnicze straże pożarne, biblioteki czy nieformalne grupy, deklarujące rejestrację w ramach projektu. „Równać Szanse” działa już od 2001 r. W międzyczasie zrealizowano ponad 3000 projektów, w których udział wzięło ponad 150 tys. osób. Pierwotnym założeniem programu było równanie szans edukacyjnych, teraz jednak zakłada się rozwijanie kompetencji społecznych u młodzieży, aby ułatwić im start w dorosłe życie.

źródło: rownacszanse.pl/logotypy

Kilka słów o projektach w ramach programu

Termin składania wniosków mija 27 października 2020 r., wnioski można składać drogą elektroniczną. Zakres tematyki projektów jest bardzo rozległy; mogą one dotyczyć, sportu, sztuki, historii, działalności społecznej, jak również ekonomii bądź nawet gastronomii. Również realizacja jest dowolna, uczestnicy mogą prowadzić warsztaty tematyczne, pisać artykuły czy tworzyć strony internetowe. Ważne, aby to jednak młodzież była tu na pierwszym planie. Osoba dorosła ma być tu jedynie przewodnikiem, a nie liderem projektu.

SKRÓT INFORMACJI O PROJEKCIE
termin składania wniosków27 października 2020 r.
cel programurozwój kompetencji społecznych młodzieży
wysokość wsparciamax. 8.500 zł (80%)
czas trwania projektu6 miesięcy (od 01.02 do 31.07.2021)
wkład własnynie jest wymagany, lecz projekty z wkładem własnym w wysokości ok 20% są preferowane
kto może składać wniosekorganizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne, niesformalizowane grupy (które zobowiążą się do rejestracji w trakcie trwania projektu)
źródło:

https://granty.pl/7339/,

opracowanie własne

Założenia programu

Program ma na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w przedziale od 13 do 19 roku życia. Jego głównym założeniem jest rozwijanie kompetencji społecznych młodych ludzi, takich jak skuteczne planowanie, wykorzystywanie walorów najbliższego otoczenia, praca w grupie i nawiązywanie kontaktów społecznych. Ponadto program ma wzmocnić w uczestnikach wiarę w siebie, we własne umiejętności, a także dać szanse zaistnieć wykorzystując powyższe. Innymi słowy program, służy przystosowaniu młodzieży do dorosłego życia i aktywnego udziału w życiu społecznym.

źródło: YouTube.com

Jakie konkursy

W ramach programu przeprowadzane są dwa otwarte konkursy grantowe- Ogólnopolski oraz Regionalny Konkurs Grantowy. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tym drugim. RKG skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych jak i domów kultury, bibliotek oraz grup nieformalnych, których celem jest formalizacja działań. Z założenia NGOsy biorące udział w konkursie same mają być niewielkie, „regionalne”, z małym doświadczeniem, tak aby zdobywały niezbędne doświadczenia w ramach programu. 

„Równać Szanse” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

źródło:

https://rownacszanse.pl/o-programie

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także