Luźne tematy

Jak sfinansować Gospodarstwo opiekuńcze?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Aby utworzyć gospodarstwo opiekuńcze, należy spełniać jeden najważniejszy warunek – posiadać aktualnie działające gospodarstwo rolne. Jednakże, aby móc oficjalnie nazwać je gospodarstwem opiekuńczym, musi ono spełniać kilka innych warunków. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiedni sprzęt oraz wyposażenie, z którego będą mogli korzystać beneficjenci gospodarstwa. Owo wyposażenie musi być odpowiednio przystosowane do potrzeb tych beneficjentów, którymi będą przede wszystkim osoby starsze, często niedołężne, bądź osoby z niepełnosprawnościami.

Ponieważ zwyczajne gospodarstwa rolne nie posiadają odpowiednie infrastruktury oraz wyposażenia, chcąc się przebranżowić potrzebować będą dodatkowych form finansowania. Szczęśliwie, istnieją odpowiednie miejsca, do których można zgłosić się o dofinansowanie. Zanim jednak uda się gdzieś w celu otrzymania dofinansowania, należy powziąć decyzję, jaką formę prawną będzie miało gospodarstwo opiekuńcze.

W przypadku, gdy będzie to podmiot oparty o ekonomię społeczną, pierwszym kierunkiem na drodze do pozyskiwania funduszy powinno być zwrócenie się do lokalnych samorządów z zapytaniem, czy dysponują one odpowiednimi środkami. Innym kierunkiem mogą być Wojewódzki Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) działające na terenie całego kraju. W zależności od podmiotu, dostępne są różne sumy środków, możliwych do przeznaczenia na założenie spółdzielni socjalnych, tworzenie nowych miejsc pracy, czy częściową bądź całościową refundację zakupu wyposażenia. 

Dobrym pomysłem będzie również udział w programie Senior+ na lata 2021-2025. Środki z programu mogą być bowiem przeznaczone na stworzenie Domu Dziennego bądź Klubu Senior+. Na edycję przyszłoroczną przydzielono budżet w wysokości 60 milionów złotych. 

Gospodarstwo opiekuńcze może być również prowadzone w ramach działalności gospodarczej. W tym wypadku najlepszym wyjściem będzie udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedłużony został o dwa lata (pierwotnie miał zakończyć się w 2020 roku). Interesującym obszarem programu jest „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”, gdzie planowany nabór przypadnie na IV kwartał 2021 roku. Dotacje mają osiągać wysokość, 150, 200 a nawet 250 tysięcy złotych. Kwota o jaką można się starać zależna się od planowanego utworzenia miejsc pracy. 

źródło:

https://dotacje-prow.pl/pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf/https://modr.pl/sites/default/files/brochures/jak_zalozyc_gospodarstwo_opiekuncze.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także