Grant

Rozgrzewamy Polskie Serca – zwrot ku lokalności

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Zwrot ku temu co lokalne pozwala odnaleźć społeczeństwu wcześniej zapomniane skarby kultury i historii, a także skłania do refleksji odnośnie naszej tożsamości i pochodzenia. Można stwierdzić, iż lokalne społeczności przeżywają swój renesans, szczególnie biorąc pod uwagę mnogość konkursów grantowych, których fundusze kierowane są właśnie do nich. Fundacja PGNiG obecnie organizuje jeden z takich konkursów. Program Rozgrzewamy Polskie Serca, bo to o nim mowa, będzie trwał jeszcze przez miesiąc, tj. do 31 lipca 2021 roku. Całkowita pula funduszy w programie wynosi aż 1 000 000 zł, a więc wiele podmiotów uzyska wsparcie finansowe.

źródło: youtube.com

Jak ma wyglądać projekt?

Jak dowiadujemy się ze strony programu, organizatorzy określili kilka rodzajów zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie. Ponieważ nadrzędną ideą programu jest wzmocnienie zaplecza kulturowego, kultywowanie i dbałość o tradycję, a także zwiększenie świadomości historycznej Polaków, zgłaszane projekty powinny jak najsilniej nawiązywać do wyżej wymienionych. Zatem projekty mają być nie tylko atrakcyjne, lecz również muszą nieść za sobą dużą wartość edukacyjną. Jako przykładowe działania w ramach projektów organizatorzy podają organizowanie spektakli, wernisaży, wystaw, redagowanie tekstów publicystycznych czy literackich, tworzenie filmów. Jak widać możliwości jest wiele, a nie jest to zamknięta lista przedsięwzięć jakich można się podjąć.

Na co zwrócić uwagę? 

Organizatorzy zaznaczyli na stronie programu następujące kryteria:

  1. potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej; 
  2. jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem); 
  3. zaangażowanie lokalnej społeczności;
  4. atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Każdy z wyżej wymienionych punktów znajduje swoje uzasadnienie w specyfice samego konkursu. Bowiem chcąc działać na rzecz lokalnych społeczności należy je we własnej osobie zaangażować w planowane aktywności. Ze względu na wspomnianą wcześniej mnogość konkursów o podobnych założeniach, należy dopełnić wszelkich starań, aby proponowane projekty były jak najbardziej nowatorskie i interesujące dla potencjalnego odbiorcy – nikt nie chce przecież brać udział w kilku jednakowych wystawach czy czytać kilka razy niemal nieróżniących się od siebie treści. Oczywiście, aby odbiór projektu był jak najbardziej pozytywny, zanim przejdzie się do jego realizacji należy dokładnie określić docelową grupę odbiorców. Dzięki temu realizator projektu będzie w stanie dopasować tworzone treści do konkretnej grupy, przykładowo ze względu na wiek.

Składanie wniosku – co jest istotne?

W Regulaminie programu podano, iż wnioski należy składać droga elektroniczną, za pomocą dedykowanego do tego generatora, który dostępny jest pod adresem rozgrzewamypolskieserca.pl. Każda organizacja decydująca się na udział w programie może złożyć tylko jeden wniosek. W nim musi zawrzeć garść informacji, takich jak: kategoria grantowa (o jaką kwotę wnioskuje), kosztorys, dokument który potwierdza wpis do KRS, a także dokładniej określone w regulaminie dokumenty związane z wypłacalnością i ZUS. 

Źródło: strona Programuprofil na Facebooku Fundacji PGNiG

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także